De ambities en plannen van nieuwe direc­teur Jeugd­theaterhuis - Kunstgebouw

De ambities en plannen van nieuwe direc­teur Jeugd­theaterhuis

Interview met Sara Vesseur
Portretfoto Sara Vesseur, directeur van Jeugdtheaterhuis, foto door Ellen Daniels
Fotograaf: Ellen Daniels

Sara Vesseur (37) volgde afgelopen april Theo Ham op als directeur van het Jeugdtheaterhuis. Ze wil zorgen voor een groter bereik en de diversiteit aan kinderen stimuleren. Hoe pakt ze dat aan? En wat hoopt Sara nog meer te bereiken met het Jeugdtheaterhuis?

Op 15 april van dit jaar ben je begonnen als directeur. Hoe voelt het om bij het Jeugdtheaterhuis te werken?

‘Drie dagen voordat ik zou starten in mijn nieuwe functie was ik uitgenodigd voor de opening van Gouda 750 jaar, dat groots werd geopend in het bijzijn van koning Willem-Alexander. Leerlingen van de nieuwe parttime vooropleiding van het Jeugdtheaterhuis traden er op. Als toeschouwer zag ik een grote groep jongeren vol overgave dansen en spelen. Het zag er geweldig uit en ik voelde mij vooral trots dat ik bij het Jeugdtheaterhuis mag werken. Voor mij werd direct weer zichtbaar dat dit een club is waar ik bij wil horen.’

Wat was jouw eerste kennismaking met het Jeugdtheaterhuis?

‘Ik was een jaar of zeven toen een vriendinnetje me er een keer mee naartoe nam. Ik herinner me het vooral als een plek waar ik mezelf kon zijn en plezier maakte. Waar ik geïnspireerd raakte om dingen eens anders te proberen en waar hard gewerkt werd, maar waar het ook altijd gezellig was. Ik heb lessen gevolgd en meegespeeld tot aan mijn pubertijd. Die bruisende energie en passie voel ik dertig jaar later nog steeds in het Jeugdtheaterhuis.’

Nu ben je directeur: wat hoop je met Jeugdtheaterhuis te bereiken?

‘Het Jeugdtheaterhuis heeft momenteel zes locaties in de provincie Zuid-Holland en we bereiken kinderen in de brede regio. Toch denk ik dat niet ieder kind in onze gemeentes, laat staan in de hele provincie, weet dat het Jeugdtheaterhuis bestaat. Hier wil ik aan werken, samen met onze locatieleiders en docenten. Ik wil zorgen voor een groter bereik, zodat nog meer kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Vooral de diversiteit wil ik stimuleren door een huis te zijn met een open deur voor kinderen en jongeren uit alle lagen van de bevolking. Ik wil ervoor zorgen dat ook kinderen die niet de financiële middelen hebben, of die van huis uit niet met kunst in aanraking komen, bij ons een kans krijgen om mee te doen.’

Hoe pak je dat aan?

‘Door nog meer te investeren in educatie op de scholen, en meer samenwerkingen aan te gaan met welzijnsorganisaties, bibliotheken en culturele partners uit de provincie zodat je ons overal kunt tegenkomen en kunstparticipatie toegankelijker wordt. Daarnaast is het belangrijk om kinderen en jongeren, en wellicht ook ouders, nog meer te betrekken bij onze organisatie. Samen maken we het Jeugdtheaterhuis. Dit kan gaan over de vormgeving, pr, de inhoud van projecten en door kinderen en jongeren de ruimte te geven als maker, in plaats van alleen als deelnemer. Het moet gaan over ontwikkelen van creativiteit. Wat doet het met jongeren als ze écht gezien en gehoord worden? Ze hebben tenslotte allemaal een verhaal, dus wat is hun stem? Om dat te onderzoeken en ze daarin te coachen is de moeite waard. Ik wil eraan bijdragen dat jongeren zich zichtbaar kunnen uitspreken.’

Wat betekende kunst voor je eigen ontwikkeling?

‘De theaterlessen die ik als kind volgde hebben enorm bijgedragen aan mijn ontwikkeling als mens. Als jong meisje merkte ik dat al meteen; ik liep meer rechtop, durfde te experimenteren met expressie en kreeg steeds meer zelfvertrouwen. Die groei gun ik iedereen. Later, als theaterdocent, heb ik die ervaring meegenomen en stimuleerde ik kinderen hun eigen pad te onderzoeken en dat te volgen, in plaats van hen vaste bewegingen, teksten of rollen aan te leren. Ik herinner mij nog een jongetje dat soms de hele middag een poes wilde zijn. Of kinderen die experimenteren met verkleden en de rollen die ze spelen. Jongens en meisjes die het soms lekker door elkaar gooien. Het is een reis waarin je jezelf en als groep mag onderzoeken en bevragen. Hoe prettig is dat?’

Wat wil je vanuit je eigen ervaring voor andere theaterdocenten betekenen?

‘Het Jeugdtheaterhuis is een plek waar je bij wilt horen. Ook als docent. Waar je gezien en gehoord wordt en waar ruimte is voor ontwikkeling. Ik wil docenten hierin ondersteunen en faciliteren zodat ze geïnspireerd blijven. Het doel van kunst is niet alleen de lessen die je geeft, of het gezamenlijk werken aan een voorstelling. Het gaat om wat het als geheel teweegbrengt, voor zowel de makers als voor het publiek. De interpretatie van kunst is tenslotte voor iedereen anders. De uitdaging is dat je techniek aanleert, jezelf blijft uitdagen en persoonlijk blijft ontwikkelen en daardoor groeit. Die drie treden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en gelden voor de docenten, de jongeren én het publiek.’

Wat zijn je verdere plannen voor het Jeugdtheaterhuis?

‘Naast de theaterlessen en projecten staat het Jeugdtheaterhuis bekend om zijn prachtige producties. Het is voor een kind fantastisch om mee te mogen spelen in een schouwburg of het plaatselijk theater. Ik zou graag de nieuwe generatie aan het woord laten; nieuwe makers met verschillende achtergronden en van verschillende culturen, disciplines en opleidingen. We gaan onderzoeken hoe we hiermee doorgaan.’

En op bestuurlijk niveau?

‘Lokaal in de gemeentes en bovenlokaal in de provincie Zuid-Holland werken we samen met allerlei partners, wat heel waardevol is. Naast dat ik dit verder wil verankeren bouw ik ook landelijk graag mee aan het netwerk van jeugdtheaterscholen. Kortom: krachten bundelen en uitwisselen om jeugdtheatergoed op de kaart te zetten. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in het aanbod van cultuureducatie en -participatie op breder niveau. Ik snap dat het een lange weg is; we komen uit een diep dal van bezuinigingen, plus een tijd van corona waar we onze plek moesten bevechten. Ik geloof in de waarde van een provinciaal jeudtheaterhuis en opgroeien met kunst en cultuur voor de jeugd. Ook in de gebieden rondom de grote steden. Hier moet in geïnvesteerd worden, voordat het uitdroogt.’

Tot slot: waar heb je zin in?

‘Oh man, waarin niet? Er zijn zoveel ontmoetingen die eraan komen: met het team, de docenten, alle deelnemers, de leslocaties en op bestuurlijk niveau. Ook heb ik veel zin om samen met het team verder te gaan werken aan de toekomstvisie van het Jeugdtheaterhuis. Het aanbod van het Jeugdtheaterhuis Gouda is verdeeld in ’ontdekken, verdiepen en uitblinken’. Ik zit nu in de fase van ontdekken. Hierna ga ik verdiepen op de inhoud en bouwen, samen met onze partners. Daarna gaan we uitblinken en zorgen voor meer zichtbaarheid, zodat iedereen weet wat het Jeugdtheaterhuis is en waar we voor staan.’

Meer over Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
Lees het interview met voormalig directeur Theo Ham
Meer inspiratie

Datum: 20 mei 2022
Tekst: Cathelijne Beijn