Loftrompet voor cultuuronderwijs in de volle breedte - Kunstgebouw

Loftrompet voor cultuuronderwijs in de volle breedte

Column Geerte Rijpma
Geerte Rijpma geeft muziekles aan kind op blaasinstrumenten

Geerte Rijpma van OBS de Westhoek in Ouddorp ontving vorig jaar tijdens Het Kerst Muziekgala De Loftrompet omdat zij zich op uitzonderlijke wijze inzet voor muziekonderwijs op de basisschool. Hoe is het haar sindsdien vergaan? En wat heeft muziek haar gebracht? Lees de column van juf Geerte waarin zij pleit voor meer cultuur in de volle breedte.

Als klein meisje liet mijn moeder mij vaak naar muzikale sprookjes luisteren, zoals Peter en de Wolf. Ik kreeg muziekles en mocht ieder jaar mee naar de uitvoeringen van de plaatselijke harmonie, altijd weer een groot feest. Kortom, mijn ouders hielden van muziek en gaven die liefde door. Ik vind het geweldig om dit op mijn beurt weer door te geven aan mijn leerlingen.

Gelukkig is op scholen steeds meer aandacht voor muziekonderwijs. Mede dankzij de Impuls Muziekonderwijs en de activiteiten van Méér Muziek in de Klas zijn door het hele land veel stappen gemaakt. Je kunt muziek door de hele school verweven. De tafels rappen tijdens rekenen is één ding, maar waarom kun je de taalles niet gebruiken om een song te schrijven en de rekenles om er een beat in een vierkwartsmaat onder te zetten?

Met muziekonderwijs kun je als school ook bruggen slaan naar de plaatselijke muziekvereniging of muziekschool. De mogelijkheden die je elkaar kunt bieden zijn groter dan je denkt. Hulp met het oprichten van een schoolorkest, begeleiding van leuke feesten, gastlessen in de klas, inspiratie voor een themaweek of het samen organiseren van een leuk kinderconcert!

Naast het plezier en de ontspanning is muziek een enorme stimulans voor ons brein. Neem bijvoorbeeld het onderzoek van neuromusicoloog Artur Jaschke. Hij volgde 2,5 jaar lang vier groepen jonge kinderen. De kinderen die muziekonderwijs kregen, konden beter plannen, meer opslaan in hun werkgeheugen, zich beter beheersen, waren beter in taal en rekenen en scoorden zelfs beter op hun schooltoetsen. Hoe meer ik over dergelijke onderzoeken lees, hoe dankbaarder ik ben voor de muzikale breintraining die ik zelf heb genoten.

Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor muziek, wat nou toevallig mijn passie is. Cultuuronderwijs over de hele breedte heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Nadat ik vorig jaar beloond ben met een schitterende Loftrompet door Méér Muziek in de Klas voor mijn bescheiden inzet om meer muziek de klas in te krijgen, ben ik dit jaar de gesubsidieerde opleiding Cultuurbegeleider begonnen om cultuur een betere plek te geven in ons onderwijs. Hoe meer ik erover lees, hoor en er eigenlijk constant mee omringd ben, hoe meer het belang ervan mij duidelijk wordt en ik dit soms wel van de daken wil schreeuwen! Er moet tijd en geld vrijgemaakt worden om cultuuronderwijs te verweven met onze dagelijkse onderwijspraktijk. Elke vorm van cultuuronderwijs heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Muziek, dans, theater, media, literatuur, erfgoed en de beeldende vakken zorgen elke dag weer voor boeiender en betekenisvoller onderwijs.

Ik vind het moeilijk dat cultuuronderwijs ‘legitimatie’ nodig heeft. Het staat tenslotte duidelijk omschreven in de kerndoelen. Nooit krijg ik de vraag: Waarom moet mijn kind de letters leren? Maar los daarvan bestaat er een waslijst aan wetenschappelijke onderbouwing. Door drama leert een kind zich beter inleven in een ander en zijn taalvaardigheid vergroten. Door beeldende kunst leert een kind beter waarnemen, ontwikkelt het creatief denken en oplossend denkvermogen. Dansen stimuleert het ruimtelijk inzicht, samenwerken en sociale vaardigheden. En denk ook nog eens aan alle raakvlakken met de 21st century skills. Kortom: Ik ben erg blij dat cultuuronderwijs nieuw leven in wordt geblazen. Op naar meer mogelijkheden en plezier door cultuuronderwijs!