Haal meer uit je muziekmethode - Kunstgebouw

Haal meer uit je muziekmethode

Teamtrainingen en coaching op maat
  • Cursus
  • cultuur in de klas
  • visie en beleid
Drie jongens zingen en rappen met microfoons in hun hand
  • Duur: 1 of meer bijeenkomsten van 2 uur / 1 dagdeel voor individuele coaching
  • Doelgroep: primair onderwijs, speciaal onderwijs
  • Kosten: € 600 per bijeenkomst of dagdeel

Til je muziekles naar een hoger niveau met deze cursus op maat. Bijvoorbeeld met een aantal teamtrainingen. Aan de hand van de gekozen methode ga je dieper in op de vijf domeinen van het vak muziek: zingen, spelen, luisteren, bewegen of noteren van muziek. Of kies voor individuele coaching in de klas. De coach komt bij je langs en kan (een onderdeel van) de les verzorgen, observeren en tips geven. Kunstgebouw werkt samen met de methodemaker van onder meer 123Zing en Eigen-wijs Digitaal.

Na deze cursus ben je meer vertrouwd met de gekozen muziekmethode. Je kunt de opgedane kennis en ervaring direct toepassen.

 

Meer muziekworkshops en -cursussen
Methode muziek kiezen en invoeren
Leuker leren met muziek