Begeleiding bij bovenschools cultuurbeleid - Kunstgebouw

Begeleiding bij bovenschools cultuurbeleid

Voor een visie die inspireert en ruimte geeft
  • Cursus
  • visie en beleid
Vrouw ondersteunt haar verhaal met handbewegingen
  • Duur: 1 of meer bijeenkomsten van 2 uur
  • Doelgroep: primair onderwijs, speciaal onderwijs
  • Kosten: € 600 per bijeenkomst

Wat is de kern van cultuuronderwijs? Met collega (cluster)directeuren of schoolbesturen denk je daarover na. Je ontdekt de drie domeinen voor cultuuronderwijs en maakt een inventarisatie van de belangrijkste ingrediënten. Vanuit persoonlijke ervaring en motivatie maak je vervolgens een vertaalslag naar een basis voor een bovenschools gedragen visie. De insteek is dat de eigen invulling per school kan worden ingekleurd.

Na deze cursus heb je een basis voor een bovenschoolse strategische visie die prikkelt, inspireert en motiveert.

 

“Er is zowel visievormend als praktisch nagedacht en er was ruimte voor eigen inbreng. Enthousiast gemaakt voor kunstonderwijs.”
Schooldirecteur Katwijk

Bekijk het volledige aanbod van de Kunstgebouw Academie