Zuid-Hollands Cultuurdebat - Kunstgebouw

Zuid-Hollands Cultuurdebat

Panelgesprek tijdens Zuid-Hollands Cultuurdebat. Verschillende politieke partijen zitten aan tafel en zijn met elkaar in gesprek.

Wat is de meerwaarde van cultuur, erfgoed en leesbevordering voor de Zuid-Hollandse samenleving? Kom dat zien, ervaren en bespreken tijdens het Zuid-Hollands Cultuurdebat op dinsdag 7 maart 2023 van 15.00 – 18.00 uur in OPEN Delft.

In de aanloop naar de Statenverkiezingen organiseren Erfgoedhuis Zuid-Holland, Jeugdtheaterhuis, Kunstgebouw, Popunie, Probiblio en SEOP een inspirerende middag over de maatschappelijke kansen en politieke ambities voor cultuur en erfgoed in Zuid-Holland.

Doel

Het doel van het Zuid-Hollands Cultuurdebat 2023 is de versterking van de positionering van cultuur, erfgoed en bibliotheken op de provinciale agenda door:

 • Zichtbaar te maken wat er op het gebied van cultuur, erfgoed en bibliotheken in de provincie aanwezig is en wat de opbrengst en het effect zijn van de gedane investeringen in de huidige coalitieperiode;
 • Te inspireren en te laten ervaren hoe cultuur, erfgoed en bibliotheken aansluiten op, bijdragen aan en kansen bieden voor de provinciekerntaken, verantwoordelijkheden en beleidsuitgangspunten.
Doelgroepen

De primaire doelgroep voor het Cultuurdebat zijn de kandidaat-Statenleden. We willen hen betrekken bij en het gesprek met ze voeren over cultuur, erfgoed en leesbevordering. De deelnemers komen daarnaast uit het netwerk van de organisatoren, bestaande uit volgende groepen:

 • Wethouders met portefeuille cultuur, onderwijs, economie en/of innovatie
 • Ambtenaren van provincies en gemeenten
 • Vertegenwoordigers van de uitvoerende en ondersteunende instellingen
 • Makers
 • Bezoekers en beoefenaars (eindgebruikers/inwoners)
Programma

In de kern bestaat het programma uit een inleiding en afsluiting, met daartussen twee gespreksrondes.

 • 14.30 uur: Inloop
 • 15.00 uur: Welkom en inleiding
 • 15.20 uur: Debatronde 1: Leven in Zuid-Holland
  In gesprek over de impact van cultuur, erfgoed en bibliotheken op de leefomgeving. Kandidaat-Statenleden van diverse politieke partijen delen hun visie op verschillende vraagstukken op dit gebied en gaan met elkaar en met u hierover in gesprek.
 • 16.00 uur: Intermezzo
 • 16.10 uur: Debatronde 2: Meedoen in Zuid-Holland
  In gesprek over de bijdrage van cultuur, erfgoed en bibliotheken aan een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Een nieuwe groep kandidaat-Statenleden deelt hun visie en gaat het gesprek hierover aan.
 • 16.50 uur: Wrap-up en vooruitblik
 • 17.00 uur: Netwerkborrel
 • 18.00 uur: Einde

Datum: 7 maart 2023
Locatie: OPEN Delft
Tijd: 15.00 – 18.00 uur

Aanmelden

Deelname is gratis maar er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Bij inschrijving rekenen we op je komst. Kun je onverhoopt toch niet komen? Geef tijdig de afmelding, of eventuele vervanger, aan ons door.

Aanmelden