Zuid-Hollands Cultuurdebat

Panelgesprek tijdens Zuid-Hollands Cultuurdebat. Verschillende politieke partijen zitten aan tafel en zijn met elkaar in gesprek.

Wat is de meerwaarde van cultuur, erfgoed en leesbevordering voor de Zuid-Hollandse samenleving? Kom dat zien, ervaren en bespreken tijdens het Zuid-Hollands Cultuurdebat op dinsdag 7 maart 2023 van 15.00 – 18.00 uur in OPEN Delft.

In de aanloop naar de Statenverkiezingen organiseren Erfgoedhuis Zuid-Holland, Jeugdtheaterhuis, Kunstgebouw, Popunie, Probiblio en SEOP een inspirerende middag over de maatschappelijke kansen en politieke ambities voor cultuur en erfgoed in Zuid-Holland.

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in onze provincie mee kan doen aan de maatschappij? Welke bijdrage kunnen cultuur, erfgoed en leesbevordering daaraan leveren en wie kan hierin welke rol vervullen? Aan de hand van sprekende voorbeelden wordt zichtbaar welke maatschappelijke kansen er liggen en kan je in gesprek gaan met kandidaat-Statenleden, instellingen, bewoners en experts. Er is een inhoudelijk programma van 15.00 – 17.00 uur, met aansluitend een netwerkborrel tot 18.00 uur.

Meer informatie over het programma volgt in februari.

Locatie: OPEN Delft
Tijd: 15.00 – 18.00 uur