Deadline subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter het behoud en beheer van veel cultureel erfgoed. Met de subsidieregeling Erfgoedvrijwilligers 2019-2020 geeft het Fonds voor Cultuurparticipatie vrijwilligers van kleine erfgoedorganisaties (tot 2 fte) de kans zichzelf te verstevigen. Sommigen willen hun kennis en vaardigheden vergroten (vakinhoudelijk, technisch, of bijvoorbeeld hun computervaardigheden), anderen willen hun organisatie versterken (denk aan marketing, of rondleidingen in andere talen). De regeling biedt heel veel mogelijkheden. Je kan een aanvraag indienen tot en met 18 december 2020, of tot het totale budget bereikt is.