Start regeling Samen cultuurmaken - Kunstgebouw

Start regeling Samen cultuurmaken

Ben je actief in het culturele en/of sociale domein en werk je eraan om cultuurdeelname zo toegankelijk mogelijk te maken voor bepaalde doelgroepen? Dan is de regeling Samen cultuurmaken wellicht wat voor je.

Deze subsidieregeling is bedoeld om cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, drempels weg te nemen. Het is een stimuleringsregeling die nieuwe initiatieven wil mogelijk maken en bestaande activiteiten helpen zich te verdiepen, verbreden en/of professionaliseren.
Kunstgebouw kan helpen bij het aanvragen van de subsidie en bij de uitvoering van de activiteiten.

Meer over de regeling Samen cultuurmaken op de site van het Fonds voor Cultuurparticipatie
Hoe kan Kunstgebouw helpen bij cultuurparticipatie?