Het loket van Kickstart Cultuurfonds gaat opnieuw open - Kunstgebouw

Het loket van Kickstart Cultuurfonds gaat opnieuw open

Steun voor cultuurproducenten - Deadlines Kickstart Cultuurfonds

Producenten van professionele podiumkunsten, muziekpodia, musea en theaters kunnen vanaf 1 februari 2021 een aanvraag indienen om aanpassingen aan de 1,5 metersamenleving door te voeren, zodat instellingen publiek veilig kunnen ontvangen en voorstellingen en tentoonstellingen corona-proof plaatsvinden.

Kickstart Cultuurfonds is een tijdelijk fonds dat in 2021 circa 20 miljoen euro te besteden heeft. Het fonds is opgericht om de culturele sector te helpen zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden die zijn ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. Instellingen die géén meerjarige exploitatiesubsidie krijgen van het ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen in de periode in 2021 – 2024 komen voor ondersteuning in aanmerking.

Meer informatie