Online Cultuurdebat Tweede Kamerverkiezingen 2021 - Kunstgebouw

Online Cultuurdebat Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 15-17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Nu is het tijd om de kaarten op tafel te leggen: welke ambities hebben de politieke partijen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie? Valt er echt iets te kiezen? Daarover gaan politici van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdD, SP en VVD met elkaar in debat in Nieuwspoort, onder leiding van Roderik van Grieken (Nederlands Debat Instituut).

Volg het debat online via www.lkca.nl/livestream (livestream beschikbaar op 12 november, 10.00u.)

Programma

De politici debatteren over 3 thema’s, met elke ronde een inleider uit de cultuursector.

Ronde 1: Diversiteit en inclusie
Inleider: Yassine Boussaid, directeur van Theater de Meervaart

Iedereen heeft toegang heeft tot cultuureducatie en -participatie ongeacht (etnische) achtergrond, economische situatie, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of beperking. Wat is daarvoor nodig? Aan welke knoppen moeten we draaien? Of heeft dit geen prioriteit?

Ronde 2: Maatschappelijke opgaven
Inleider: Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad

Hoe kunnen cultuureducatie en -participatie bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen, zoals snelle technologische vooruitgang, energietransitie, klimaatverandering en druk op de zorg? Wat zijn daarin de politieke keuzes?

Ronde 3: Gelijke kansen 4-18 jaar
Inleider: Marieke Vegt, directeur Stichting Kunst & Cultuur

De toegang voor kinderen en jongeren tot cultuureducatie en -participatie is in Nederland nog steeds mede-afhankelijk van de gezinssituatie en het schooltype (havo/vwo vs. vmbo/mbo). Hoe kan de overheid gelijkere kansen stimuleren? En is dat wel de taak van de overheid?

Organisatie

LKCA organiseert dit debat samen met Kunsten ’92, het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Boekmanstichting

Zet Cultuur op de Agenda

In het voorjaar ontvingen alle politieke partijen het pamflet ‘Zet Cultuur op de Agenda’ ter inspiratie voor hun verkiezingsprogramma’s. Met Zet Cultuur op de Agenda stimuleert LKCA de vernieuwing van het beleid voor cultuur, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het debat en de overige activiteiten leiden begin volgend jaar tot breed gedragen handreiking aan de politiek (bij aanmelding kun je aangeven of je die wil ontvangen).

Meer informatie