Online bijeenkomst Cultuurparticipatie

Foto: Kim A. Tolman | Pixabay

In 2021 is het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie van start gegaan. Met dit programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Op dinsdag 22 juni 2021 organiseert Kunstgebouw een voorlichtingsbijeenkomst over het programma Cultuurparticipatie voor alle geïnteresseerden in Zuid-Holland.

Datum: dinsdag 22 juni 2021
Tijd: 13.00 – 14.15 uur
Locatie: online

Aan het woord komt onder meer Hanna Kiewiet van het VSBfonds om hun subsidieregelingen te bespreken. Ook zullen we een inspirerend cultuurparticipatieproject in de spotlight zetten.

Deze bijeenkomst is voor mensen met interesse in cultuurparticipatie, met én zonder voorkennis over het programma. Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van (korte) vragen aan de sprekers.

Aanmelden bij Rosa Schol: rosa.schol@kunstgebouw.nl

Meer over cultuurparticipatie in Zuid-Holland