Online bijeenkomst Cultuurparticipatie

Acteur met grijs pak en stropdas zit in rolstoel op podium, achter hem acteurs met lange stokken en een acteur met een infuus op een staander
Foto: Kim A. Tolman | Pixabay

In 2021 is het landelijk meerjarig programma Cultuurparticipatie van start gegaan. Met dit programma wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Op dinsdag 22 juni 2021 organiseert Kunstgebouw een voorlichtingsbijeenkomst over het programma Cultuurparticipatie voor alle geïnteresseerden in Zuid-Holland.

Datum: dinsdag 22 juni 2021
Tijd:
13.00 – 14.15 uur
Locatie:
online (via een link)

Aan het woord komen onder meer Marie-Louise Smolenaars, senior programma-adviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, Claudia Marinelli, specialist cultuurparticipatie bij LKCA en Bas Jongmans, regioadviseur bij VSBfonds. Carla Leurs van Onbegrensde Zaken zal vertellen over het Subsidiekamp dat we in oktober gaan organiseren.

Deze bijeenkomst is voor mensen met interesse in cultuurparticipatie, met én zonder voorkennis over het programma. Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van (korte) vragen aan de sprekers.

Aanmelden bij Rosa Schol: rosa.schol@kunstgebouw.nl

Meer over cultuurparticipatie in Zuid-Holland