Netwerkbijeenkomst sleutelfiguren & combinatiefunctionarissen - Kunstgebouw

Netwerkbijeenkomst sleutelfiguren & combinatiefunctionarissen

Netwerkbijeenkomst combinatiefunctionarissen cultuur

Ze staan meestal bekend als cultuurmakelaar, cultuuraanjager, of cultuurcoach: oftewel de combinatiefunctionaris cultuur. Dé sleutelfiguur die het culturele en sociale domein samenbrengt vanuit een opdracht van de gemeente. Kunstgebouw organiseert de 2e netwerkbijeenkomst met als doel: kennis en ervaringen uitwisselen.

Meer informatie volgt.

Kunstgebouw organiseert de bijeenkomst in het kader van de Pilot Nationaal Akkoord Amateurkunst. Wil je ook aansluiten bij dit netwerk? Stuur dan een e-mail naar cultuurparticipatie@kunstgebouw.nl