LKCAtelier: Cultuureducatie met Kwaliteit voor vo en mbo - Kunstgebouw

LKCAtelier: Cultuureducatie met Kwaliteit voor vo en mbo

In de derde periode Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) wordt het programma nadrukkelijk verbreed naar het voortgezet onderwijs en mbo. Welke uitdagingen en vraagstukken liggen er vanuit het onderwijs en culturele instellingen, afzonderlijk of in samenwerking?

De ervaringen die in de eerste twee periodes zijn opgedaan in het primair onderwijs, kunnen we niet zomaar omzetten naar het vo en het mbo. Daarvoor zijn ze te verschillend. We moeten dus kijken naar andere werkvormen, uitdagingen en vraagstukken als het gaat om de samenwerking en verbetering van cultuureducatie met kwaliteit voor vo en mbo. En dat is wat we in dit LKCAtelier gaan doen.

Meer informatie