LKCAtelier: Cultuureducatie en het lerarentekort - Kunstgebouw

LKCAtelier: Cultuureducatie en het lerarentekort

Leerlingen zijn aan het schilderen.

Het tekort aan leraren in het primair en voortgezet onderwijs neemt steeds verder toe; iets wat voorlopig van invloed blijft op het onderwijs. Het tekort aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang is nog groter. Hierdoor staan scholen en kinderopvang steeds meer open voor andersoortige oplossingen.

Ook de minister van Onderwijs zoekt intensief naar oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe professionals met een ander arbeidsverleden sneller kunnen worden ingezet.

Dat biedt kansen voor bevoegde kunstvakdocenten en voor (andere) professionals met een achtergrond in de kunst en cultuur. Wat zijn die kansen en hoe ziet dat eruit? Wat gebeurt er al? Over onder andere deze vragen gaat Ronald Kox (LKCA) tijdens dit LKCAtelier in gesprek. Met verschillende mensen uit het po en vo die zich bezighouden met de dynamiek rond cultuureducatie en het lerarentekort.

Dit LKCAtelier is vooral interessant voor:

  • Docenten
  • Schoolleiders
  • Coƶrdinatoren
  • Schoolbesturen
  • Kunstprofessionals

Datum: 20 april 2023
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Locatie: online
Kosten: gratis, inschrijven verplicht

Meer info