Landelijke bijeenkomst Amateurkunstondersteuning

In samenwerking met Cultuur Oost Gelderland, Danslink NL, Dukebox Den Bosch, Gemeente Deurne en Koornetwerk NL organiseert LKCA de aankomende landelijke netwerkbijeenkomst voor Amateurkunstondersteuning.

Het doel is om onderling kennis te maken, informatie uit te wisselen en een actief netwerk te vormen waarin de mensen die in Zuid-Holland op ambtelijk niveau aan cultuur en erfgoed werken kennis kunnen delen, elkaar kunnen inspireren en gezamenlijk relevante vraagstukken kunnen agenderen, soms concreet, soms abstract.

De hoofdonderwerpen zijn:

  • Actieplan en vervolg BMC-rapport Revitalisering van de amateurkunst
  • Ondersteuning van informele verbanden
  • Versterken vrijwilligersbesturen van amateurkunstgroepen

Aanmelden kan t/m 11 maart.