Kick-off CMK-3 in Wassenaar - Kunstgebouw

Kick-off CMK-3 in Wassenaar

Foto: Yin Xiuzhen, Bookshelf No.26 (2009-2013) | Museum Voorlinden, Wassenaar

De gemeente Wassenaar organiseert in samenwerking met Museum Voorlinden en de SchoolAdviesDienst op 29 september 2021 de kick-off van het project Cultuureducatie met kwaliteit (CMK-3).

Tijdens deze bijeenkomst zullen alle genodigden geïnformeerd worden over de impuls die dit project zal geven aan cultuureducatie op de Wassenaarse basisscholen en scholen voor het voortgezet onderwijs.

Wassenaar neemt deel aan het landelijke CMK-programma onder penvoerderschap van Kunstgebouw.

Onderdeel van het project is onder meer een bezoek aan Museum Voorlinden voor alle leerlingen van groep 4 op basisscholen in Wassenaar. Tijdens dit bezoek zullen twee kunstwerken centraal staan. Vooraf worden de leerkrachten door Kunstgebouw getraind in het kijken naar kunst met leerlingen volgens de methode Visual Thinking Strategies. Na het bezoek aan het museum gaan de leerlingen zelf creatief aan de slag.