Kennisatelier: Hack the system! - Kunstgebouw

Kennisatelier: Hack the system!

Hoe voorziet ons huidige onderwijssysteem in de doorlopende professionele ontwikkeling van creatief makerschap? Welke knelpunten zien we en welke kansen voor nieuwe creatieve makers kunnen we creëren?

In ons huidige onderwijssysteem is de aansluiting tussen vooropleidingen en vervolgopleidingen voor creatieve makers een struikelblok. De doorstroom van studenten van creatief technologische MBO-opleidingen naar het HBO stagneert en er is sprake van een hoog uitvalpercentage van MBO’ers in het eerste jaar van het HBO. Dit lijkt iets te zeggen over de aansluiting tussen opleidingen, maar ook over de aansluiting op de specifieke leerwensen en onderwijsbehoeften van creatieve makers.

Over de sprekers
Marieke Gervers is oprichter en directeur van stichting sQuare, een Amsterdamse broedplaats voor creatieve makers. sQuare ondersteunt creatieve vakmensen, afgestudeerd op het MBO bij hun makerschap, ondernemerschap en in hun verdere professionalisering. In 2009 werd Marieke manager van het Art & Entertainment College bij het ROC van Amsterdam waar ze de leiding had over diverse creatieve MBO-opleidingen en die ze tegelijkertijd volledig reorganiseerde. Vijf jaar later richtte ze het Practoraat Creatief Vakmanschap op, een platform voor onderzoek en innovatie binnen het MBO.

Kosmo Broom is een ervaren interactie ontwerper, hardware and cross media specialist. Hij ontwerpt gebruikerservaringen, ontwikkelt prototypes en media installaties vanuit zijn bedrijf Fair2Media.

Dit kennisatelier wordt georganiseerd door LKCA en Stichting Infutura.

Meer informatie