Inspiratiemiddag Burgerschap en Cultuureducatie - Kunstgebouw

Inspiratiemiddag Burgerschap en Cultuureducatie

Illustratie "Ik zie jullie" van Brian Elstak: Een vrouw kijkt door een verrekijker die alle kleuren van de regenboog heeft
Ik zie jullie - Brian Elstak

Hoe kun je moeilijke thema’s bespreekbaar maken met kunst en geschiedenis? Kom op donderdag 21 september naar de inspiratiemiddag in het Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag. Tijdens deze middag krijg je nieuwe handvatten en voorbeelden om actuele onderwerpen bespreekbaar te maken met leerlingen van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Over de inspiratiemiddag

Maak grote thema’s als diversiteit, vrijheid of discriminatie bespreekbaar in de klas of erfgoedlocatie. Met kunst, cultuur en erfgoed leren leerlingen op een andere manier naar zichzelf, de ander en hun omgeving te kijken.

Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw organiseren samen deze middag vol inspiratie. We bieden je handvatten én geven je goede voorbeelden over hoe je in het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs moeilijke onderwerpen bespreekbaar en inzichtelijk kunt maken en aan blijft sluiten op de belevingswereld van kinderen en jongeren.Doelgroep

De inspiratiemiddag is uitermate geschikt voor leerkrachten, docenten (zowel uit het primair onderwijs als het voorgezet onderwijs) en culturele instellingen die meer willen leren over het verbinden van burgerschapsonderwijs met kunst, cultuur en erfgoed.

Programma
15.15 Inloop
15.30 Welkom en introductie Oranjehotel
15.50 Erfgoedwijze leerlingen
Kritisch denken, verschillende perspectieven verkennen en reflecteren op jezelf
door Jacquelien Vroemen
16.20 Wat willen we worden?
Wie zijn we? Wat willen we worden? Filosofeer met je klas!
door Marlies Rijkers
16.50 Leer film spreken
Film als instrument om empathie en begrip te stimuleren
door Filmhub en Movies that Matter
17.20 Afsluiting
17.30 Borrel


Locatie:
Oranjehotel in Den Haag
Datum: 21 september 2023
Tijd: 15.30 tot 17.30 uur
Kosten: geen

Meer info en aanmelden