Hoe host ik een waardevolle online bijeenkomst? - Kunstgebouw

Hoe host ik een waardevolle online bijeenkomst?

Illustratie: Alexandra Koch/Pixabay

Vanwege corona vinden veel bijeenkomsten voorlopig online plaats. Daar zitten ook voordelen aan, zoals minder reistijd. Wij voorzien dat in de toekomst bijeenkomsten afwisselend live en online zullen blijven plaatsvinden, afhankelijk van wat passend is. Daarom organiseren we op 26 mei 2021 de kennisdelingsbijeenkomst Hoe host ik een waardevolle online bijeenkomst?

Hierin schenken we aandacht aan de praktische kant, van je computerinstellingen tot een goede achtergrond. Daarnaast gaan we in op veelvoorkomende vragen. Hoe zorg je voor een veilige omgeving voor deelnemers en jezelf? Hoe zorg je ervoor dat iedereen voldoende gelegenheid krijgt om deel te nemen aan het gesprek? Welke mogelijkheden zijn er om online samen te werken en hoe kun je zorgen voor verbinding tussen deelnemers onderling? En misschien wel het allerbelangrijkste: hoe zorg je voor een inspirerende bijeenkomst die de deelnemers bijblijft?

Let op: deze bijeenkomst is exclusief voor lokale CMK-projectleiders onder het penvoerderschap van Kunstgebouw