Deadline subsidieregeling Erfgoededucatie - Kunstgebouw

Deadline subsidieregeling Erfgoededucatie

Wil jij cultuuronderwijs ontwikkelen dat dicht bij de belevingswereld van kinderen staat en aansluit bij de actuele thema’s in het onderwijs? Ga dan met leerlingen aan de slag en laat het erfgoed in de omgeving van de school tot leven komen.

De subsidieregeling Erfgoededucatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie is voor projecten die erfgoed inzetten om de cultuureducatie in het primair onderwijs te vernieuwen en verbeteren. Culturele instellingen en scholen werken hierin samen. De opgedane kennis en ervaring deel je breed met andere scholen en het culturele veld. Tot en met 1 december 2021 kun je een aanvraag doen.