Deadline eerste ronde Samen cultuurmaken - Kunstgebouw

Deadline eerste ronde Samen cultuurmaken

Cultuurparticipatie - Deelnemers in een Samen Cultuurmaken project

Een subsidieregeling waar het sociale domein en culturele domein samen werken aan cultuur voor iedereen.

Met de regeling Samen cultuurmaken 2021-2024 willen OCW, Fonds voor Cultuurparticipatie en LKCA iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven.
Je kunt als culturele instelling, instelling uit het sociale domein, zelfstandig cultureel professional of zelfstandig professional uit het sociale domein geld aanvragen. Belangrijk is dus dat je aantoonbaar samenwerkt met een partij uit het andere domein. Voor projecten die in 2021 starten kun je tot 19 januari 2021 een aanvraag doen.

Kunstgebouw ondersteunt gemeenten en organisaties bij het bedenken, schrijven of uitvoeren van plannen en activiteiten. Neem contact op met projectleider Rosa Schol: rosa.schol@kunstgebouw.nl, 015 215 4518. Bekijk de folder of de website.
Je kunt ook lid worden van de LinkedIngroep Cultuurparticipatie in Zuid-Holland.