Deadline aanleveren CMK-regioplannen - Kunstgebouw

Deadline aanleveren CMK-regioplannen

Gemeenten in Zuid-Holland met minder dan 90.000 inwoners kunnen meedoen aan de derde periode (2021-2024) van het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) onder penvoerderschap van Kunstgebouw.

Als penvoerder verzorgt Kunstgebouw onder meer de subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Het algemene plan schrijft Kunstgebouw en de regionale CMK-plannen worden door de regionale CMK-projectleiders geschreven. Zij kennen de lokale situatie immers het beste. De deadline voor het aanleveren van de regioplannen is 23 september 2020.