Cultuur, erfgoed en dementie - Kunstgebouw

Cultuur, erfgoed en dementie

LKCA-bijeenkomst
Ouderen nemen deel aan cultuurproject Beelden aan zee

De gevolgen van dementie zijn indringend. Kunst en cultuur kunnen van grote waarde zijn bij de preventie van dementie en tijdens het ziekteproces. Het besef dat ook erfgoed een positief effect kan hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen groeit. Erfgoed werkt immers met ‘het geheugen’.

Er worden steeds meer activiteiten ontwikkeld waar mensen met dementie en hun naasten gezamenlijk aan deel kunnen nemen. Activiteiten waarbij de nadruk ligt op wat mensen nog wél kunnen. In deze videosessie laten initiatieven uit Zuid-Holland en Friesland zien hoe zij mensen met dementie en hun naasten bereiken met erfgoed en cultuur.

Meer info