Bijeenkomst voor CMK-penvoerders in Zuid-Holland - Kunstgebouw

Bijeenkomst voor CMK-penvoerders in Zuid-Holland

Op dinsdag 8 juni is er een bijeenkomst voor de Zuid-Hollandse penvoerders over de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Samen verkennen we waar de penvoerders kunnen samenwerken en op welke manier. Daarmee bouwen we aan een netwerk om cultuureducatie duurzaam te versterken.