Bijeenkomst voor CmK-penvoerders in Zuid-Holland - Kunstgebouw

Bijeenkomst voor CmK-penvoerders in Zuid-Holland

Volwassenen zitten lachend aan een tafel tijdens een workshop.

Op donderdag 19 september is er een bijeenkomst voor de Zuid-Hollandse penvoerders over de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2025-2028. De bijeenkomst staat in het teken van kennisuitwisseling en de verkenning hoe er samengewerkt kan worden. Daarmee bouwen we aan een netwerk om cultuureducatie duurzaam te versterken.

De bijeenkomst is op uitnodiging.

Datum: donderdag, 19 september 2024
Tijd: 10.00-14.00 uur
Locatie: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag