Aan de slag met een actieplan voor een inclusiever cultuureducatiesysteem

LKCAtelier
Event LKCAtelier Aan de slag met een actieplan voor een inclusiever cultuureducatiesysteem - jongen danst in een kring van kinderen

Tijdens dit Atelier presenteert LKCA de uitkomsten van een onderzoek naar de kansen en barrières van een inclusiever cultuureducatiesysteem. Wat betekenen de uitkomsten concreet voor jou en jouw organisatie? Wat zouden jullie kunnen doen om kinderen en jongeren gelijke kansen op culturele ontwikkeling te geven?

Kansengelijkheid is een belangrijk thema binnen Cultuureducatie met Kwaliteit en (cultuur-)onderwijsbeleid. Net als de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. Om kinderen en jongeren gelijke kansen op culturele ontwikkeling te geven, is een transitie naar een inclusiever cultuureducatiesysteem noodzakelijk. Wat is hiervoor nodig? Welke kansen en barrières zijn er?

Deelname is gratis, aanmelden verplicht.

Meer informatie