Samen Cultuurmaken: de laatste aanvraagrondes in 2024 - Kunstgebouw

Samen Cultuurmaken: laatste aanvraagrondes in 2024

mensen dansen in een club.

Gelijke kansen voor iedereen om deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten – dat is het doel van het vierjarig Programma Cultuurparticipatie dat in 2021 van start ging. Binnen het programma werken het ministerie van OCW, het LKCA en het Fonds voor Cultuurparticipatie samen om cultuur, zorg en welzijn te verbinden. Onderdeel hiervan is de subsidieregeling Samen Cultuurmaken waarvoor in 2024 de laatste aanvraagrondes zijn.

Wat levert Samen Cultuurmaken op?
Met de subsidieregeling Samen Cultuurmaken worden landelijke en lokale initiatieven gerealiseerd om drempels voor cultuurdeelname te verlagen. Tot nu toe zijn er in Zuid-Holland 66 projectaanvragen gehonoreerd – veel in de grote steden maar ook in 18 daarbuiten – en de tussentijdse resultaten zijn positief. Uit de analyse van de projectmonitor door onderzoeksbureau Significant Ape blijkt dat…  

… 18% van de deelnemers nog nooit had meegedaan aan een culturele activiteit. De meeste deelnemers geven aan dat ze vaker mee willen doen aan dergelijke activiteiten;

… zowel projectleiders, betrokken uitvoerende professionals en deelnemers aangeven dat deelnemers hun talenten kunnen laten zien, blij en enthousiast zijn en door deelname lekkerder in hun vel zitten en zelfverzekerder zijn;

… volgens projectleiders en professionals met name sociale, informatieve en financiële drempels voor deelname aan cultuur zijn verlaagd. 

Laatste aanvraagrondes in 2024
In 2024 zijn de laatste aanvraagrondes voor Samen Cultuurmaken: van 8 tot 31 januari en van 1 tot 24 april. De Open Oproep Jongeren maken cultuur blijft open tot 30 november. Ben of ken je iemand uit het culturele veld en/of het sociaal domein met een goed idee dat past bij de regeling? Haal tips uit de samenvatting van de analyse en doe een aanvraag! Hulp nodig? Bekijk dan ons Kennisdossier Geld of neem contact op.