Fondsenavonden in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp - Kunstgebouw

Fondsenavonden in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp

Kunstgebouw organiseert fondsenavond in Zoetermeer
Voorlichtingsavond over fondsen in Zoetermeer

Culturele verenigingen en organisaties richten zich in hun zoektocht naar middelen om hun initiatieven te financieren, vaak tot de gemeente. Niet wetende dat er diverse publieke en particuliere fondsen zijn waar subsidie kan worden aangevraagd. In Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp organiseerde Kunstgebouw een fondsenavond voor culturele verenigingen en organisaties.

Informatie over lokale, regionale en landelijke subsidiemogelijkheden in Zoetermeer

Kunstgebouw organiseerde op uitnodiging van en in samenwerking met gemeente Zoetermeer de fondsenavond. De avond werd afgetrapt met een introductie van cultuurmakelaar Sven Ruggenberg en Kunstgebouw. Daarna werd ingegaan op Zoetermeerse subsidiemogelijkheden, Fonds1818, het Cultuurfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. De vertegenwoordigers van de fondsen stelden zichzelf en hun fondsen kort voor aan de aanwezigen. Ook was er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Interactieve avond in Pijnacker-Nootdorp

In november gaf Kunstgebouw in Pijnacker-Nootdorp in CulturA & Zo, op uitnodiging van cultuurcoördinator Marina Peters, de voorlichting Van goed idee naar gefinancierd project. Tijdens deze voorlichting werd informatie over fondsen gedeeld en dieper ingegaan op de elementen van een projectplan. Een interactieve avond waarin met de deelnemers gesproken werd over behoeften en aan middelen en kennis over het werven van leden, publiek en bestuursleden. Er zijn een hoop zaadjes gepland waar hopelijk later vruchten van worden geplukt.  

Vind je dit ook interessant voor jouw gemeente? Neem contact met ons op!