Dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart breidt uit

Dashboard ‘Cultureel Zuid-Holland in kaart’ breidt uit

nieuwe bronnen en functionaliteiten
mensen bekijken het online dashboard.
Fotograaf: Laura-anne Grimbergen

Het dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart geeft informatie over alle Zuid-Hollandse gemeenten: wie wonen er, hoe ziet de culturele infrastructuur eruit en hoe staat het ervoor met het cultuurbeleid? Nog geen jaar verder hebben we, op basis van de behoeften uit het werkveld, de kaart doorontwikkeld.

Bij de lancering van het online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart op 9 februari 2023 zei onderzoeker en projectleider Tamara Bakker het al: “De kaart blijft altijd in beweging.”

In het kort: wat is nieuw?

Aan de nieuwe variant van het dashboard zijn 2 nieuwe functionaliteiten toegevoegd:

 • Meerdere gemeenten/een regio selecteren
 • Gemeenten en regio’s vergelijken

In totaal zijn 7 nieuwe bronnen toegevoegd:

 • Whize segmentatie
 • Segmentatie op basis van 7 sociale klassen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Sociaal Economische Status (SES-score)
 • Aantal en type amateurkunstverenigingen
 • Aantal mbo/hbo/wo scholen en leerlingen
 • Achterstandsscore per school (primair onderwijs)
 • Herkomst leerlingen (primair, voortgezet en speciaal onderwijs)
Selecteer en vergelijk gemeenten en regio’s met elkaar

Het online dashboard stelt je nu in staat om niet alleen de cijfers per gemeente te bekijken, maar ook voor een door jou gekozen regio. Bovendien is het mogelijk om gemeenten niet alleen te vergelijken met de provincie Zuid-Holland, maar ook met elkaar. Zo kun je bijvoorbeeld de cijfers voor gemeente Kaag en Braassem in een oogopslag vergelijken met de cijfers van een buurgemeente, of met de cijfers van de cultuurregio Holland Rijnland waarin deze gemeente valt.
Door deze vergelijkingen op gemeentelijk en regionaal niveau uit te voeren wil Kunstgebouw gemeenten stimuleren om ideeën en oplossingen met elkaar uit te wisselen.

Nieuwe bronnen, nieuwe inzichten

In totaal zijn 7 nieuwe bronnen toegevoegd aan het online dashboard. We lichten ze hieronder kort toe:

2 extra doelgroepsegmentaties
In de eerste variant van het dashboard hebben we het Culturele Doelgroepenmodel van Rotterdam Festivals opgenomen.
Deze manier van segmenteren wordt het meest gebruikt door de cultuursector. En het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert het gebruik ervan via de Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata onder leiding van DEN. Er wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van de onderliggende Whize segmenten, bijvoorbeeld door bibliotheken die een bredere taak hebben dan alleen cultuur. Voor samenwerkingen met andere domeinen is de indeling in de 7 Sociale Klassen van SCP relevant, welke door Whooz ook doorvertaald is op huishoudniveau. We kiezen er nu voor om alle 3 deze manieren van segmentatie te laten zien, ieder met eigen voordelen en toepassingen. Ook op het gebied van segmentatie wil Kunstgebouw zo zorgen voor overzicht en verbinding.

SES-score
Om kansengelijkheid onder inwoners in de Zuid-Hollandse gemeenten in beeld te brengen, hebben we gebruik gemaakt van de Sociaal Economische Status (SES-)scores van het CBS. Het CBS heeft namelijk om verschillen in gezondheid, welzijn en opleiding inzichtelijk te maken, gegevens per huishouden over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname in onderlinge samenhang in beeld gebracht. Dit is aanvullend op de bronnen over laaggeletterdheid, armoede en maatschappelijke bezorgdheid die bij kansengelijkheid al zijn in te zien.

Aantal amateurkunstverenigingen
De amateurkunstverenigingen zijn belangrijke lokale spelers. Voor het opnemen van deze data hebben we aansluiting gezocht met de VerenigingsMonitor (2021) van het LKCA.

Voor de culturele infrastructuur heeft Kunstgebouw vanaf de start aansluiting gezocht met de Regionale Cultuurmonitor van de Boekmanstichting en Atlas Research. De amateurkunstverenigingen zijn daarin niet meegenomen.

Onderwijs
De onderwijsinfrastructuur is op 3 manieren verrijkt:

 1. Het vervolgonderwijs is toegevoegd aan de infrastructuur, waardoor je als gebruiker nu ook inzicht krijgt in het aantal scholen en leerlingen voor het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.
 2. Voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs is het leerlingenaantal verder gespecificeerd naar de herkomst van de leerlingen.
 3. De achterstandsscores per school zijn toegevoegd voor het primair onderwijs.

Dit is onder andere interessant voor lokale culturele organisaties omdat scholen met een onderwijsachterstand jaarlijks extra middelen krijgen van het ministerie van OCW om deze achterstand in te lopen. Dit zou o.a. kunnen door middel van extra cultureel aanbod op deze scholen.

Werksessie Cultureel Zuid-Holland in kaart

Wil je goed voorbereid aan het nieuwe jaar beginnen? Op 30 januari organiseert Kunstgebouw een werksessie voor Cultureel Zuid-Holland in kaart. We staan tijdens de werksessie stil bij de nieuwe functionaliteiten en bronnen die aan het online dashboard zijn toegevoegd. En natuurlijk ga je ook zelf aan de slag!

Kennispartner

Met het online dashboard wil Kunstgebouw haar werkgebied en partners nóg beter bedienen en data gestuurd werken in de provincie stimuleren. De inzichten die worden opgedaan, kunnen bijdragen aan het vergroten van de toegang tot cultuur. Zo maken we cultuur toegankelijk voor iedereen in Zuid-Holland.

Wil jij ook datagedreven aan de slag met cultuur? Gebruik dan het online dashboard: kunstgebouw.nl/kaart. Wil je meer weten? Mail naar inkaart@kunstgebouw.nl