LKCA publiceert onderzoek cultuurparticipatie in eerstelijnszorg - Kunstgebouw

LKCA publiceert onderzoek cultuurparticipatie in eerstelijnszorg

onderzoek LKCA cultuurparticipatie eerstelijnszorg -oudere vrouw danst in zaal

Het LKCA en het Instituut voor Positieve Gezondheid deden onderzoek naar de inzet van actieve cultuurparticipatie in de eerstelijnszorg. Het onderzoek brengt het Nederlands beleid en de praktijk in beeld. Ook  wordt erdieper ingegaan op de opbrengsten en werkzame elementen van actieve cultuurparticipatie.

Kunst als (ver)wondermiddel?

Het onderzoek, een combinatie van een literatuuronderzoek en een praktijkstudie, laat interessante resultaten zien. Een tipje van de sluier: op basis van alle resultaten kan onder meer geconcludeerd worden dat er voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een chronische ziekte, mentale problemen en/of fysieke beperkingen een positieve relatie gevonden is. Zij hebben baat bij actieve cultuurparticipatie. Het levert een bijdrage aan preventie, behandeling en omgaan met ziekte.

Al met al waardevolle informatie bij het ontwikkelen van beleid en het maken van plannen.  Nog veel meer te weten komen? Alle conclusies en aanbevelingen lees je het volledige onderzoeksrapport.

Bron: LKCA