Zuid-Hollands cultuurdebat: waarde van cultuur erkend - Kunstgebouw

Zuid-Hollands cultuurdebat: waarde van cultuur erkend

verslag
Zuid-Hollands cultuurdebat 2023. Ellen Verkoelen aan het woord.
Fotograaf: Floris Scheplitz

In aanloop naar de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen, organiseerden we samen met Erfgoedhuis Zuid-Holland, Probiblio, Jeugdtheaterhuis, Popunie en SEOP het Zuid-Hollands cultuurdebat.

De tribune van OPEN Delft zat vol en samen luisterden we naar 13 debatterende kandidaat-Statenleden. Zij deelden hun visie op de waarde van cultuur, erfgoed en bibliotheken en de rol daarin van de provincie. ‘Leven in Zuid-Holland’ vormde het thema van het eerste panelgesprek. Er werd gesproken over verduurzaming van erfgoed en de aanpak van de energietransitie. “Om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden, willen we subsidies aanbieden om de energietransitie op gang te brengen.” (Tessa Beeloo, Volt). Ook de verspreiding van culturele voorzieningen kwam aan bod. “We willen culturele voorzieningen terugbrengen waar ze verdwenen zijn. Er is veel wegbezuinigd, dat moeten we nu weer opbouwen. Daar moeten we als overheid in investeren.” (Lies van Aelst, SP).

Na het eerste panelgesprek volgde een intermezzo, waarin spoken word-artiest en dichter Benzo Karim ons inspireerde met een voordracht van twee gedichten. Het tweede panelgesprek was gericht op ‘Meedoen in Zuid-Holland’. Stelling werd ingenomen over uitbreiding en vernieuwing van het vergrijzende vrijwilligersbestand. “De 40.000 vrijwilligers in Zuid-Holland vormen een homogene groep. Het culturele aanbod sluit aan bij hun belangstelling. Hoe kunnen we met erfgoedlijnen aansluiten bij andere groepen? Zoeken naar diversiteit is hierin belangrijk.” (Paulien van der Hoeven, PvdA). Ook digitale geletterdheid kwam aan bod. “De hele wereld digitaliseert, we moeten voorkomen dat we onszelf hierin buitensluiten.” (Jeroen Heuvelink, D66). En er werden voornemens gedeeld over het vergroten van cultuurparticipatie. “Het bedrijfsleven kan betrokken worden bij het verhogen van de geletterdheid. Schoonmaakbedrijven hebben bijvoorbeeld aangegeven dat zij een actieve rol willen spelen bij het verbeteren van de achterstand op de Nederlandse taal bij veel van hun werknemers.” (Meindert Stolk, CDA).

Het was een constructief debat, waarin verhitte discussies uitbleven. Integendeel, de kandidaat-Statenleden waren behoorlijk eensgezind over de waarde van cultuur in de provincie. Dat is veelbelovend en biedt een hoopvol perspectief op de toekomst!