De nieuwe periode Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) - Kunstgebouw

De nieuwe periode Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC)

De Brede SPUK
Leerlingen kijken naar een dans.

Op 8 februari 2023 publiceerde het ministerie van VWS de Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026. Per 2023 maakt de BRC onderdeel uit van de Brede Specifieke Uitkering ten behoeve van het bevorderen van gezondheid, sport- en beweegstimulering, cultuurparticipatie en het versterken van de sociale basis. De Brede SPUK is er voor alle gemeenten en heeft als doel: een gezonde generatie in 2040.

Wil je weten wat deze veranderingen betekenen voor jouw gemeente? Wij hebben een kort overzicht gemaakt met alle belangrijke informatie over de nieuwe periode BRC.

Naar het overzicht