Lancering online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart - Kunstgebouw

Lancering online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart

Beter bereik en betere toegankelijkheid cultuur voor iedereen in Zuid-Holland
Gedeputeerde Frederik Zevenbergen en wethouder Cultuur Wim Blansjaar van de gemeente Zoetermeer lanceren het nieuwe online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart.
Fotograaf: Laura-anne Grimbergen.

PERSBERICHT – Gedeputeerde Frederik Zevenbergen en wethouder Cultuur Wim Blansjaar van de gemeente Zoetermeer lanceerden gisteren met veel enthousiasme het nieuwe online dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart. De openingshandeling vond plaats in het Stadstheater Zoetermeer. Na een ferme druk op de rode knop door de gedeputeerde en de wethouder verscheen de animatie van het online dashboard dat inzicht geeft in de stand van de cultuur in alle Zuid-Hollandse gemeenten. Het platform biedt overheden en culturele organisaties waardevolle informatie over de inwoners, hun culturele wensen en behoeften en hoe deze zich verhouden tot het huidige culturele aanbod. Zo kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Cultuur van en voor iedereen is daarbij het leidend motief.

Het dashboard is ontwikkeld door Kunstgebouw, de provinciale organisatie voor cultuuronderwijs en cultuurparticipatie in de provincie Zuid-Holland. De organisatie vervult zijn rol mede op basis van provinciaal beleid. Samen met gemeenten en de provincie geeft Kunstgebouw een impuls aan de ontwikkeling van participatieprojecten die met elkaar een aanzienlijk maatschappelijk rendement opleveren. Aukje Bolle, directeur-bestuurder bij Kunstgebouw benadrukte in haar speech het belang van toegankelijkheid en cultuur voor alle inwoners in de provincie. “Cultureel Zuid-Holland in kaart is een van de activiteiten die we ontplooien om kennis te vergroten en te delen met het netwerk, om zo bij te dragen aan een bloeiend en toegankelijk cultureel leven in Zuid-Holland. Het dashboard is gebaseerd op een groot aantal databronnen en wordt in de toekomst steeds verder aangevuld. Ook kunnen we zo beter bepalen waar er nog kansen liggen om het cultuuraanbod te optimaliseren.”

Inzicht en basis voor effectief beleid en samenwerking

Dankzij de integrale databronnen kunnen gebruikers van het online platform gemakkelijk informatie over cultuur in hun werkgebied vinden, en vergelijkingen maken. Niet alleen: wat is er aan cultuur, maar ook hoe de bevolkingssamenstelling eruitziet en in welke gemeente meer of minder gebruik wordt gemaakt van bepaalde regelingen dan in andere gemeenten. En: vallen er nog doelgroepen buiten de boot? Gedeputeerde Cultuur Frederik Zevenbergen is blij met het door Kunstgebouw geïnitieerde data-gedreven platform. “De data bieden gemeenten en instellingen inzicht en daarmee een basis voor effectief beleid en samenwerking. Een gezamenlijke aanpak van gemeenten met soortgelijke inwonersprofielen of vergelijkbare vraagstukken levert veel op. We hebben vijftig gemeenten in onze provincie. Het is echt zonde als iedereen het wiel zelf moet uitvinden.”

Stap verder

Jan Jaap Knol van het onafhankelijke kenniscentrum Boekmanstichting benadrukt de meerwaarde van het platform van Kunstgebouw. “Wij maken via de landelijke Cultuurmonitor al een vergelijking tussen provincies mogelijk, maar het Kunstgebouw verrijkt dit met gegevens op gemeentelijk niveau. Omdat het dashboard een interactieve tool is, stelt het gemeenten in staat om dieper in hun eigen omgeving en beleid te duiken, en waar relevant dit te vergelijken met andere gemeenten of de provincie als geheel. Voor de dataverzameling heeft Kunstgebouw samen met onze onderzoekers gewerkt om dezelfde systematiek te hanteren en de data op dezelfde manier te sorteren. Daardoor spreken we als het ware dezelfde taal en kunnen we zaken tegen elkaar afzetten. Dit biedt ook kansen voor vergelijking met andere provincies.”

Mensen maken de cultuur

Wethouder Wim Blansjaar ziet dat door de coronacrisis de afgelopen jaren de samenwerking met de provincie Zuid-Holland is versterkt. “Er is inderdaad nauwer contact ontstaan tussen onze gemeente en de provincie op cultureel gebied. Die lijn willen we continueren. We willen de komende jaren als gemeente stevig investeren in cultuur, zodat bewoners dicht bij huis cultuur kunnen beleven die bij hen past. Vanuit onze gemeente zien we de meerwaarde in het onderzoek en de data-gedreven aanpak van Kunstgebouw. Data vormen een mooie basis voor beleid. Maar tegelijkertijd gaat het om de mensen die cultuur maken en die ervan genieten. Data kunnen veel tonen, maar niet de kwaliteit of het plezier meten. Data geven inzicht; de mensen maken de cultuur.”

Naar de kaart

Aukje Bolle in theaterzaal
spoken word-collectief Spraakuhloos - Tomás de Paauwen
Publiek in theaterzaal tijdens lancering Cultureel Zuid-Holland in kaart
Publiek in theaterzaal tijdens lancering Cultureel Zuid-Holland in kaart
Panelgesprek tijdens de lancering van Cultureel Zuid-Holland in kaart
Frederik Zevenbergen en Wimblansjaar drukken op de rode knop om de kaart te lanceren.
Publiek in theaterzaal tijdens lancering Cultureel Zuid-Holland in kaart
Panelgesprek tijdens de lancering van Cultureel Zuid-Holland in kaart
spoken word-collectief Spraakuhloos - Geoffrey van der Ven
Publiek kijkt naar het dashboard Cultureel Zuid-Holland in ka
Publiek kijkt naar het dashboard Cultureel Zuid-Holland in ka
Publiek in de lobby tijdens de lancering van Cultureel Zuid-Holland in kaart
Publiek kijkt naar het dashboard Cultureel Zuid-Holland in ka
Publiek kijkt naar het dashboard Cultureel Zuid-Holland in ka
Publiek kijkt naar het dashboard Cultureel Zuid-Holland in ka
Publiek kijkt naar het dashboard Cultureel Zuid-Holland in kaart