“Als je het gevoel hebt dat je ergens bij hoort, dan sta je gelijk” - Kunstgebouw

“Als je het gevoel hebt dat je ergens bij hoort, dan sta je gelijk”

Interview met Anouk Tjokrojoso en Barry Marré
Foto van Anouk Tjokrojoso en Barry Marré
Fotograaf: Edie Koetsenruijter

Het vergroten van kansengelijkheid voor leerlingen is een belangrijk aandachtspunt in de huidige CMK-regeling. Barry Marré en Anouk Tjokrojoso houden zich bij KADE40 in Vlaardingen op allerlei fronten bezig met kansengelijkheid, diversiteit en inclusie. Anouk Tjokrojoso is coördinator en consulent onderwijs. Barry is algemeen manager en werkt intussen ook aan een kinderboek over diversiteit binnen gezinnen. “Ontmoeting, creativiteit, diversiteit, laagdrempelig, inclusiviteit en gelijkwaardigheid zijn onze kernwoorden. Daar handelen we naar.”

Welke rol speelt diversiteit en inclusie bij KADE40?

“Diversiteit en inclusie is niet iets waar we specifiek op letten. Het gaat automatisch en zit in alles wat we doen. Bij ons doet iedereen gewoon mee”, aldus Barry. “Onlangs hebben we bijvoorbeeld de dansvoorstelling Anders van gezelschap Aya geprogrammeerd. Dat ging erover dat iedereen anders kan zijn en toch hetzelfde is. Zo’n thema leeft op scholen, waar wij op anticiperen.”
“Pasgeleden maakten we een flyer voor ouders met uitleg over de Vlaardingse Schatten”, vult Anouk aan. “Daarin hebben we bewust de woorden zoon/dochter vervangen door ‘uw kind’. Dat is helder en plaatst mensen minder in hokjes. Wij zorgen ervoor dat iedereen, jong en oud, mee kan doen en dat KADE40 laagdrempelig is.”

Hoe zien jullie dat diversiteit en inclusie bijdraagt aan kansengelijkheid?

“Als je het gevoel hebt dat je ergens bij hoort en mee kunt doen, dan sta je gelijk. Dat geldt ook voor ons aanbod: als je jezelf erin herkent, is het vertrekpunt goed”, zegt Barry. Toch kunnen bepaalde factoren, zoals een taalbarrière een obstakel zijn. “We hebben een wijkspecialist in de arm genomen die op dit moment onderzoekt hoe we ons vrijetijdsaanbod in de wijk het beste kunnen aanbieden. Moeten we bijvoorbeeld mensen in verschillende talen aanspreken, of de website aanpassen? Hoe moeten we ons promoten? Spreekt het aanbod aan, of mist er juist iets? Daar spelen we op in.”

Lees verder onder het kader

 

CMK bij KADE40

Voor CMK coördineert en initieert KADE40 allerlei projecten. Bij 24 basisscholen en 8 middelbare scholen zijn ze in Vlaardingen de kartrekker als het gaat om cultuuronderwijs. Hiermee bereiken ze zo’n 5.000 leerlingen per jaar.

KADE40 biedt de scholen 2 cultuurmenu’s aan: de Vlaardingse Cultuurschatten en de Vlaardingse Kunstschatten. Voor de Cultuurschatten werken ze samen met culturele instellingen, de Kunstschatten zijn lessen die door vakdocenten op school worden gegeven. Voor scholen die met KADE40 een samenwerking aangaan, coördineren zij alle lessen en leggen ze de contacten.

Ook scholen in het bijzonder onderwijs doen mee met CMK. Voor hen heeft KADE40 een speciaal aanbod dat ze met de docenten bespreken. Zo helpen ze hen in de juiste richting en assisteren ze waar nodig.

Kansengelijkheid staat hoog op de maatschappelijke agenda. Onderzoek wijst uit dat een goede start en brede ontwikkeling voor kinderen en jongeren samenhangt met de sociaal-maatschappelijke positie van het gezin. Het opleidingsniveau van de ouders, de aan- of afwezigheid van financiële middelen en de mate van problematiek in de wijk zijn van grote invloed op hun ontwikkelingsmogelijkheden. Bij KADE4O in Vlaardingen kan jong en oud, van beginner tot gevorderde, terecht voor een cursus in de vrije tijd. Door er scherp op te zijn dat de geprogrammeerde culturele projecten divers en inclusief zijn, leveren ze een positieve bijdrage aan kansengelijkheid.

Niet iedereen heeft de middelen om mee te doen.

“Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt cultuurlessen als daar thuis geen geld voor is”, zegt Anouk. Het fonds slaat daarmee de brug tussen onderwijs en cultuur. “Voor ouders treed ik op als intermediair om per kind geld aan te vragen als dat nodig is. Dat zorgt voor een mooie doorstroming van binnen naar buitenschools.” KADE40 maakt zelf ook geld vrij, zegt Barry. “Neem een project als schilderen met kwetsbare ouderen. Dat begon als een opzichzelfstaand project in de wijk en is uitgegroeid tot een structureel project. Het is uitgebreid van 2 naar 6 wijken en we zetten er het hele jaar op in. Door er in onze eigen begroting geld voor vrij te maken, borg je een project als dit en ben je niet afhankelijk van fondsen.”

Waar zijn jullie, wat dit onderwerp betreft, het meest trots op?

“In 2021 ben ik genomineerd voor de landelijke &Award Persoonsprijs van de Code Diversiteit en Inclusie”, zegt Barry. “Dat geeft aan dat onze projecten gezien worden en erkenning krijgen. Dat vind ik mooi. Samen met winnaar Chafina Bendahman maak ik nu een kinderboek over diversiteit binnen gezinnen. Dat koppelen we straks aan een les die we aanbieden binnen CMK in Vlaardingen.”
KADE40 werkt dit jaar ook samen met de Talentklas: een klas voor kinderen die didactisch niet mee kunnen komen en hun talent op andere vlakken ontdekken. De kinderen zijn eens per week in een aparte groep bezig met praktische vakken, zoals koken of techniek. “In de toekomst zullen wij hieraan bijdragen met kunst en cultuur.”

Meer over KADE40
Lees meer inspirerende verhalen over Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland

Datum: 17 oktober 2022
Tekst: Cathelijne Beijn