Raad van Toezicht krijgt versterking - Kunstgebouw

Raad van Toezicht krijgt versterking

Portret van Peter den Held lid Raad van Toezicht voor ICT

De Raad van Toezicht van Kunstgebouw is per 1 juli 2022 uitgebreid met een nieuw lid ICT.

Peter den Held is directeur digitale programma’s, stelsels en standaarden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar hij onder andere verantwoordelijk is voor de vernieuwingen van DigiD en E-Herkenning. Voorheen was Peter werkzaam bij diverse ministeries waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wij heten Peter van harte welkom!

Bekijk onze volledige Raad van Toezicht