Cultureel Zuid-Holland in kaart - Kunstgebouw

Cultureel Zuid-Holland in kaart

Inzicht leidt tot deskundigheid
Driedimensionale staafdiagram met rode en blauwe staven waar miniatuurpoppetjes bovenop zitten

“Cultuur voor iedereen in Zuid-Holland.” Zo luidt de missie van Kunstgebouw. Omdat cultuur essentieel is voor onze ontwikkeling. Cultuureducatie en cultuurparticipatie dragen positief bij aan kansengelijkheid, verbinding met de omgeving en betrokkenheid met elkaar. Iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond of inkomen, heeft het recht om mee te kunnen doen. Maar zo helder als de missie is, zo lastig is het om exact te kunnen zeggen of dit ook daadwerkelijk bereikt wordt.

Om er werkelijk voor te zorgen dat iedereen in Zuid-Holland deel kan nemen aan het culturele leven, als publiek, beoefenaar of regelaar, moeten we eerst weten hoe het ervoor staat met cultuur in onze provincie. Daarom startte Kunstgebouw het project Cultureel Zuid-Holland in kaart. Door cultureel aanbod en deelname en behoeften tegen elkaar af te zetten, krijgen we op termijn zicht op zaken als: wie in de provincie hebben nog geen of beperkte toegang tot cultuur? Waar komt dat door en wat kan er beter in het beleid of de communicatie? Zijn er andere drempels die we weg kunnen nemen? Wie hebben daar een rol in te spelen?

Cultureel Zuid-Holland in kaart wordt een interactief dashboard. Inzichten over doelgroepen, gemeenten en cultureel aanbod komen samen in één overzicht. Daarbij maken we gebruik van het Whize doelgroep-segmentatiemodel, dat landelijk door steeds meer partijen wordt gebruikt om cultuurdeelname in kaart te brengen en te vergroten. Hiermee sluiten we aan bij de door het Ministerie van OCW geïnitieerde Taskforce Publieksdata. Met Cultureel Zuid-Holland in kaart helpen we al onze partners – gemeenten, cultuurinstellingen, scholen, welzijnsorganisaties en de provincie zelf – om met een data gestuurde strategie cultuur toegankelijk te maken voor iedereen.

We zullen onze stakeholders actief aanmoedigen gebruik te maken van dit dashboard om de eigen inzichten te versterken. Kunstgebouw zal de informatie gebruiken om gericht te adviseren en de eigen activiteiten blijvend aan te scherpen. Zodat we samen op een deskundige manier het aanbod en de kwaliteit van cultuureducatie en cultuurparticipatie kunnen verbeteren en laten aansluiten op de doelgroep(en). Publicatie van de eerste versie van Cultureel Zuid-Holland in kaart staat op de planning voor het najaar van 2022. Vanuit dit startpunt wil Kunstgebouw vervolgens samen met gemeenten en instellingen het overzicht steeds verder gaan inkleuren.

Cultureel Zuid-Holland in Kaart is een van de activiteiten die Kunstgebouw ontplooit om kennis te vergroten en te delen met het netwerk, en zo bij te dragen aan een bloeiend en toegankelijk cultureel leven in Zuid-Holland.