Met dank aan NPO-geld is het gelukt om cultuur in te roosteren - Kunstgebouw

Met dank aan NPO-geld is het gelukt om cultuur in te roosteren

Interview met Mirjam Pelupessy
Kleuters tijdens de dansles
Foto: Bas Czerwinski

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangen scholen financiële steun om leerlingen te helpen om leer- en ontwikkelachterstanden in te lopen die zij tijdens de coronaperiode hebben opgedaan. Het geld dat hiervoor beschikbaar is kan door de school onder andere worden ingezet voor cultuuronderwijs. In dit interview praten we erover met Mirjam Pelupessy: groepsleerkracht, vakdocent Dans en Interne cultuurcoördinator (ICC’er) op de Sint Jozefschool in Schiedam.

Op de Sint Jozefschool is Mirjam groepsleerkracht voor de kleuters. Daarnaast werkt ze extra uren als ICC’er en wordt ze als vakdocent Dans ingehuurd door Kunstgebouw.

Met 24 groepen en zo’n 40 groepsleerkrachten is de Sint Jozefschool behoorlijk groot. Wat doet het team aan cultuureducatie?

“Tussen twee schoolvakanties in krijgen alle groepen een blok cultuureducatie, gegeven door een vakdocent. Ik coördineer hiervoor de lessen in de klas, maar ook bezoekjes aan culturele instellingen als een museum of het theater. Het geld dat we krijgen van NPO wordt specifiek besteed aan de lessen muziek, dans, theater (drama) en schaken. Nieuw op school zijn onze weerbaarheidstrainingen, waar leerlingen leren om fysiek en mentaal voor zichzelf op de komen. Dat was eerst alleen bedoeld voor kinderen uit midden- en bovenbouw, maar wordt nu door alle schooljaren heen gegeven.”

Welke achterstanden hebben met name jouw groepen opgelopen?

“De kleuters hadden gelukkig vrij weinig last van opgelopen achterstanden. Jonge kinderen kunnen op veel manieren leren. Bij de danslessen die ik geef krijgen ze bijvoorbeeld bewegingsopdrachten waarbij ze leren samenwerken en er rekenbegrippen als veel/weinig, meer/minder aan bod komen. Zo worden er in de hersenen allerlei nieuwe verbindingen gemaakt. Aan het einde van een les geef ik een verwerkingsopdracht, waarin de kinderen laten zien hoe ze de informatie hebben verwerkt. Hoe vroeger je daarmee begint, hoe eerder het kind op latere leeftijd oplossingsgerichter kan werken. Kortom: de zaadjes die we nu planten komen over een paar jaar tot bloei. Ik zie vooral dat de kleuters veel plezier beleven aan het bewegen op muziek. Maar ook dat er begrip, creativiteit en fantasie bij ze loskomt. De overlapping van onderricht in dans en beweging en de cognitieve ontwikkeling van jonge kinderen, daar zet ik me voor in.”

Hoe draagt het NPO-geld daaraan bij?

“Vanuit mijn achtergrond als performer en dansdocent wil ik niets liever dan kunst- en cultuurlessen inbedden in het reguliere schoolprogramma. Dus niet dat een ingehuurde vakdocent na één les weer weggaat en dat was het dan. Met dank aan NPO-geld is het gelukt om cultuur in te roosteren, waardoor alle groepen het jaar rond verschillende lessen krijgen aangeboden. Bijvoorbeeld het eerste blok één keer per week dans en muziek, en het tweede blok theater-en schaakles.”

Wat hopen jullie met de inzet van NPO te bereiken?

“Ik ben benieuwd hoe de lessen straks worden voortgezet als het NPO-geld op is. Ik hoop echt dat er fondsen beschikbaar komen om ermee door te gaan. Vakdocenten geven de leerlingen iets extra’s waardoor ze zich via een andere ingang beter focussen op andere vakken en zich sneller ontwikkelen. Daarom wens ik dat als kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur zij ook de kans krijgen de lessen uit te diepen en het een vorm van continuïteit krijgt.”

Hoe ziet de toekomst van cultuuronderwijs eruit, wat jou betreft?

“Het inzetten van een vakdocent kun je zien als een ontlasting van de groepsleerkracht. In de uren dat de vakdocent er is kan die iets anders doen, maar de wens is wel dat de groepsleerkracht aanwezig is en aan de zijlijn meekijkt hoe de kinderen zich ontwikkelen. Als cultuuronderwijs een structureel onderdeel wordt van het reguliere onderwijs zullen docenten inzien dat het een meerwaarde is en niet een onderbreking van de lessen. Dat het bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind en het er echt bij hoort.”

Meer over NPO
Hoe combineer je NPO met de subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit? Bekijk onze handreiking NPO voor CMK-projectleiders

Datum: 21 maart 2022
Tekst: Cathelijne Beijn