Professionele talentontwikke­ling binnen handbereik - Kunstgebouw

Professionele talentontwikke­ling binnen handbereik

Interview met Christel Ruysink en Adri Hoekstra
Portretfoto van Christel Ruysink, oprichter van stichting Creative Power voor talentontwikkeling en cultuurparticipatie in het onderwijs
Foto: Wesley Lagendijk

Kunstgebouw gaat op zoek naar inspirerende verhalen over kunst & cultuur op het voortgezet onderwijs. Zoals de samenwerking tussen stichting Creative Power, die talentontwikkeling en cultuurparticipatie in het onderwijs stimuleert, en middelbare school De Uilenhof in Gorinchem. We spreken Christel Ruysink, oprichter van Creative Power, en Adri Hoekstra, directeur van De Uilenhof én groot voorstander van talentontwikkeling.

Als het aan Christel ligt, krijgen alle leerlingen in Gorinchem naast de reguliere lessen op school ook de kans om hun creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Gewoon binnen de veilige muren van school én daarbuiten. Christel was in de zomer nog volop bezig met het maken van plannen voor haar stichting en hierover in gesprek met de gemeente toen ze opeens werd gebeld door Adri Hoekstra. Hij had van Christels’ idee gehoord en wilde een gesprek. Christel: “Toen is het balletje gaan rollen en dat balletje rolt nog steeds.”

Breed en vakkundig aanbod

Creative Power biedt onder andere dans, drama, muziek, fotografie en kickboksen op twee middelbare scholen in Gorinchem. Er zijn twintig vakdocenten die de extra lessen ontwikkelen en begeleiden. Daarnaast zoekt Christel constant de samenwerking op met lokale ondernemers. Of dat nou de kickboksschool in de stad is of het theater. De talentontwikkelingstrajecten sluiten mooi aan bij het rooster van de school. Hierdoor komen jongeren laagdrempelig in aanraking met kunst en cultuur, sport en beweging en andere disciplines.

Dat klinkt simpel maar zie maar eens de juiste schoolleider te vinden die als het gaat om ‘talentontwikkeling en cultuurparticipatie’ aan een half woord genoeg heeft. En dat is door alles wat al op het bord van een schoolleider en docenten ligt, niet vreemd. Dat spreekwoordelijke bord is aardig vol. Komt daar cultuurparticipatie en talentontwikkeling bij? Scholen moeten dat dan ook ingeroosterd krijgen, betalen en regelen. Hoe doen ze dat?

Geef leerlingen de kans zich te ontplooien

Adri is zo’n schoolleider die begrijpt dat leerlingen meer nodig hebben dan rekenen en taal, méér dan het standaard lespakket. “Leerlingen bereiden zich voor op het volwassen leven en daar komt heel wat bij kijken. Ik ben ervan overtuigd dat leerlingen door kunst- of cultuurvakken groeien en dat ze zich leren verhouden tot zichzelf en elkaar. Creatief kunnen denken en ontdekken waar je goed, of niet goed in bent, is onderdeel van die groei. Dan leer je met frustraties omgaan en je leert ook dat je een activiteit kan doen zónder dat je daar talent voor hebt. Ze moeten de kans krijgen zich te ontplooien. Als docent sta je naast de leerlingen om ze te begeleiden in die ontdekkingstocht. Ook zorgt het aanbod van Creative Power voor verbinding, dat vinden wij op onze school belangrijk.”

Talenturen onderdeel van het vaste rooster

Op De Uilenhof kregen de leerlingen al extra keuzevakken naast de reguliere lessen. Adri: “Maar die zogeheten ‘talenturen’ werden door onze eigen docenten gegeven. Onze vaste docenten gingen dan aan de slag met bijvoorbeeld hun eigen hobby en daar ontwikkelden zij workshops bij. Een ontzettend leuk en inspirerend initiatief, maar het is natuurlijk beter dat deze extra vakken nu gegeven worden door vakdocenten. Door de professionals van Creative Power komen onze leerlingen in aanraking met disciplines die niet altijd voor de hand liggen. Omdat de talenturen al onderdeel waren van het vaste rooster, konden de lessen van Creative Power in die uren worden ingeroosterd.”

Hoe zit het met de financiering?

Nu betaalt De Uilenhof de talentontwikkeling voor een gedeelte uit de NPO gelden, een ander deel wordt betaald doordat de reguliere docenten minder uren maken. “Het project kost momenteel meer dan wat we als school kunnen uitgeven en daarom zoeken we nu naar een duurzame oplossing, een structurele financiering zodat de workshops een vast onderdeel kunnen worden van het lesaanbod”, zegt Adri. Hierbij gaat Kunstgebouw De Uilenhof ondersteunen.

Op De Uilenhof zitten 400 leerlingen die zich voorbereiden op een opleiding na de middelbare school. Ze leren een vak, ontdekken wie ze zijn en proberen van alles uit in de uren die Creative Power aanbiedt. De leerlingen werken altijd toe naar een presentatie. Een belangrijk moment vindt Christel: “Het is een moment van reflectie. Een moment om te laten zien wat ze kunnen en waar ze het afgelopen seizoen ontzettend hard aan hebben gewerkt. Ze zijn trots als ze zien hoeveel ze zijn gegroeid, en ik ook.”

Meer over kunst & cultuur op het voortgezet onderwijs
Abonneer je op de nieuwsbrief

Datum: 14-2-2022
Tekst: Ludette el Barkany