De Nieuwe Regentes laat bewoners meer cultuur beleven - Kunstgebouw

De Nieuwe Regentes laat bewoners meer cultuur beleven

Mee-maakpodium De Regentes in Segbroek zet vol in op cultuurparticipatie van bewoners
Foto: Alex Schröder

Iedereen gelijke kansen bieden om deel te nemen aan het culturele leven. Dat is het streven van het landelijke programma Cultuurparticipatie. Kunstgebouw gaat op zoek naar inspirerende voorbeelden in Zuid-Holland, waarbij culturele en sociale instellingen actief samenwerken. In deze nieuwsbrief vertelt Laudie Vrancken, artistiek leider van Theater De Nieuwe Regentes, over Samen kom je verder…: een plan om meer bewoners in het Haagse stadsdeel Segbroek cultuur te laten beleven.

Bruisend buurttheater

Als artistiek leider runt Laudie Vrancken De Nieuwe Regentes midden in Segbroek; een stadsdeel waar je de meest uiteenlopende bewoners van de Hofstad vindt. Een bijzonder en bruisend buurttheater van, voor, door, met de buurt en ‘de wereld in Den Haag’. “De Nieuwe Regentes is wat je noemt een meemaak-podium”, legt Laudie uit. “Een theater dat samen met buurtbewoners programma’s ontwikkelt. Dit doen we door ze te vragen wat hun wensen, dromen en talenten zijn. Vervolgens maken we samen de ideale theaterbelevenis.” Zo maakte Laudie en haar team onlangs succesvolle voorstellingen met MOE-landers en ouderen. “Maar ja: toen kwam corona.”

Plannen maken

Om het theater toekomstbestendig te houden, benutte Laudie haar tijd om Samen kom je verder… vorm te geven: een plan om samen met welzijnsorganisatie Voor welzijn meer bewoners in Segbroek te bereiken en ze kennis te laten maken met kunst en cultuur. “We hebben goed nagedacht over wat we willen doen en bereiken en per doelgroep lijnen uitgezet. Bijvoorbeeld een Straten Safari, waarbij een kunstenaar in een straat via een performance of een kunstwerk bewoners aan elkaar verbindt. Of een project met nieuwkomers – van Midden- en Oost-Europeanen tot Brazilianen en Syrische vrouwen – die via gezinshereniging naar Nederland komen en de taal moeten leren. Met mensen van verschillende nationaliteiten willen we slaapliedjes uitwisselen, of smartlappen. We betrekken ook jongeren uit de buurt via een denktank die elke dinsdag bij elkaar komt. Daar laten we jongeren nadenken over wat ze zouden doen als ze één dag ons theater tot hun beschikking hebben. Ze maken mee van het begin tot de realisatie van hun plannen.”

Samen Cultuurmaken

Voor subsidie voor haar plannen schreef Laudie een aanvraag voor Samen Cultuurmaken: een regeling waar het sociale en culturele domein samen werken aan cultuur voor iedereen. “Dit was dé kans om onze plannen te realiseren”, zegt Laudie. “We zijn aan tafel gaan zitten met jongeren- en ouderenwerkers van Voor welzijn, samen met de participatiemedewerkers die als ZZP’ers bij ons theater werken. Tijdens een brainstorm vonden we een aantal gemeenschappelijke thema’s die een opening gaven tot een samenwerking. Zoals eenzaamheid, maar ook weerbaarheid en empowerment. De volgende stap was om deze gemene delers te vertalen naar cultuur, en via verbeelding bewoners te verwonderen, verbinden en versterken.” Het geluk wil dat er veel kunstenaars, acteurs, muzikanten en makers rond het theater wonen en werken. “Met hen gaan we dit najaar in gesprek om te kijken hoe we onze ideeën invulling kunnen geven en concretiseren. We bereiken al veel mensen die samenkomen binnen organisaties als gebedshuizen en zorgcentra. Samen met de buurtwerkers van Voor Welzijn komen we ook achter voordeuren van bewoners waar we normaal niet komen. Zo kunnen we samen verder en dieper de buurt in.”

Hulp van Kunstgebouw

Voor het aanvragen van de vierjarige subsidie van Samen Cultuurmaken schakelde Laudie voor advies Kunstgebouw in. “Op de eerste versie van Samen kom je verder… kregen we als opmerking terug dat er te veel welzijn en te weinig cultuur in het plan zat. De regeling vraagt juist om deze twee werelden, die totaal verschillend zijn en met een andere dynamiek, gelijkwaardig in elkaar te schuiven. We kregen het advies het plan actiever en overtuigender te omschrijven. Na nog heel wat schaven en geploeter was de laatste versie beter in evenwicht en werd de subsidie tot mijn grote blijdschap toegekend.” Door corona kunnen de plannen niet meteen worden uitgevoerd. Dus is er nog tijd om punten op de i te zetten. “We hebben het Fonds voor Cultuurparticipatie aangeschreven en toestemming gekregen om per 1 januari 2022 te starten. Dat geeft ons genoeg tijd en lucht om de plannen te concretiseren zodat we goed van start kunnen in het nieuwe jaar.”

Bekijk de website van De Nieuwe Regentes
Meer over cultuurparticipatie in Zuid-Holland
Abonneer je op de nieuwsbrief Cultuurparticipatie in Zuid-Holland
Word lid van de LinkedIn-groep Cultuurparticipatie in Zuid-Holland

Datum: 12 oktober 2021
Tekst: Cathelijne Beijn