Verantwoording Cultuureducatie met kwaliteit over 2020 ingediend - Kunstgebouw

Verantwoording Cultuureducatie met kwaliteit over 2020 ingediend

Zeven kinderen dansen op podium met als achtergrond grote kindertekeningen
Foto: presentatie op de Bazaar, een AZC-school in Rijswijk

In 2020 deden in 18 gemeenten maar liefst 253 scholen en 58.675 leerlingen mee aan het programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) in Zuid-Holland. Ook zijn er 38 interne cultuurcoördinatoren bijgekomen! Deze cijfers komen uit de verantwoording die Kunstgebouw als penvoerder heeft ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Gemeenten in Zuid-Holland kunnen deelnemen aan het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) onder penvoerderschap van Kunstgebouw. In 2017-2020 (CMK-2) was Kunstgebouw penvoerder voor 18 Zuid-Hollandse gemeenten. Afgelopen week diende Kunstgebouw de verantwoording in over het laatste jaar van CMK-2. Een flinke gezamenlijke opgave. De regionale CMK-projectleiders verzorgden de verantwoordingsdata voor de eigen regio. Kunstgebouw verwerkte alle losse data tot een gezamenlijke verantwoording van de besteding van de subsidie.

Wat heeft CMK in 2020 opgeleverd?

In alle regio’s werd door een groot deel van de scholen gewerkt aan het formuleren van een visie op cultuureducatie en het verankeren hiervan in het schoolplan. Er zijn leerlijnen doorgevoerd en verder ontwikkeld. Medewerkers van scholen volgden diverse teamtrainingen, workshops en kregen coaching in de klas om hun inhoudelijke deskundigheid op het gebied van cultuureducatie te bevorderen. Medewerkers van lokale culturele organisaties volgden met hetzelfde doel diverse cursussen en trainingen. Daarnaast werd in alle regio’s gewerkt aan het versterken van de lokale samenwerking tussen scholen en cultuuraanbieders door het organiseren van netwerk- en inspiratiebijeenkomsten.

Trots op wat er is bereikt

Na 4,5 jaar kijkt Kunstgebouw trots terug op CMK-2. In de periode 2017-2020 deden in 18 gemeenten 286 scholen en 70.538 leerlingen mee aan CMK. In totaal zijn 221 ICC’ers opgeleid.
Onze bijzondere waardering gaat uit naar de regionale CMK-projectleiders, die met grote gedrevenheid, professionaliteit en passie veel hebben bereikt in een soms moeilijke periode. Vol goede moed zijn we begonnen aan CMK-3, inmiddels met maar liefst 32 gemeenten!

Lancering CMK-portal

In 2022 lanceren we de digitale CMK-portal waar alle 32 gemeenten gemakkelijk data kunnen invoeren die betrekking hebben op het CMK-project in hun regio. Deze data kunnen geëxporteerd worden in overzichtelijke rapportages. Dit maakt voor de gemeenten inzichtelijk hoe ze ervoor staan in de uitvoering van hun projectplan. Bovendien vergemakkelijkt dit het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de jaarlijkse verantwoording aan het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Meer informatie over Cultuureducatie met kwaliteit in Zuid-Holland