Trotse terugblik op CMK-2 - Kunstgebouw

Trotse terugblik op CMK-2

Drie kinderen met elkaar in gesprek tijdens creatieve les

Als penvoerder van de kleinere gemeenten in Zuid-Holland blikken we in deze korte video trots terug op vier jaar cultuureducatie met kwaliteit. Met 18 gemeenten, 13 regio’s, 250 scholen en 60.000 leerlingen. Cultuuronderwijs maak je samen!