Verenigingsmonitor 2021 | Doe mee! - Kunstgebouw

Verenigingsmonitor 2021 | Doe mee!

Groep mensen houdt handpalmen als een soort canvas dichtbij elkaar terwijl iemand er met rode verf een groot hart op schildert

Hoe gaat het met kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Zuid-Holland en in Nederland, zoals muziekverenigingen, koren, toneelverenigingen, fotoclubs en dansverenigingen? In deze corona-pandemie is het belangrijker dan ooit om daar zicht op te krijgen.

Daarom start het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) samen met Kunstgebouw en andere partners de VerenigingsMonitor 2021, als vervolg op de eerste editie uit 2018. Met meer kennis kunnen overheden, koepels en ondersteunende instellingen hun beleid beter afstemmen op actuele ontwikkelingen en behoeften. Om zo de verenigingen en stichtingen te versterken. Dit jaar help je bovendien mee aan het inzichtelijk maken van de gevolgen van de corona-pandemie voor het verenigingsleven. Deze kennis delen wij onder andere met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en andere partijen die de sector (kunnen) steunen.

Vul de vragenlijst in

We nodigen besturen van kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen van harte uit om vóór maandag 15 maart een vragenlijst in te vullen. Jullie inbreng is zeer waardevol, invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 minuten.

Je kunt meedoen als je…

  • bestuurder bent van een vereniging of stichting;
  • de vereniging of stichting een bestuur heeft dat bestaat uit vrijwilligers;
  • de vereniging of stichting mensen laat samenkomen die in hun vrije tijd kunstzinnig, creatief of muzikaal actief willen zijn. Het gaat hierbij om het ‘zelf maken’ van kunst, dus zelf musiceren, toneel spelen, schilderen, foto’s maken, schrijven, etc.

Alvast bedankt voor je deelname!