Code Diversiteit & Inclusie - Kunstgebouw

Code Diversiteit & Inclusie

Minister Van Engelshoven van OCW neemt de Code Diversiteit & Inclusie in ontvangst

Op 1 november nam minister Ingrid van Engelshoven de nieuwe Code Diversiteit & Inclusie in ontvangst. De code biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusie structureel te bevorderen. De vorige code was alleen gericht op culturele diversiteit, de nieuwe code heeft ook oog voor andere vormen van verschil.

Kunstgebouw is blij met deze ontwikkeling. We zetten ons graag in voor een culturele en creatieve sector waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, beperking, leeftijd of economische status. Op deze website kun je de code vinden: www.codedi.nl