Hoe gaan wij om met de coronamaatregelen?

Nederland is helaas weer in lockdown. Basisscholen blijven tot zeker 8 februari 2021 dicht. Wat betekent dit voor de geplande activiteiten op uw school van Kijk|Kunst en/of Doe|Kunst?

Gastlessen Kijk|Kunst en Doe|Kunst

Alle geplande gastlessen kunnen vanwege de sluiting van de scholen tot 8 februari 2021 niet doorgaan. Omdat wij kampen met praktische en logistieke factoren kunnen deze lessen niet worden ingehaald. Vanaf maandag 8 februari 2021 zullen gastlessen volgens planning worden hervat, mits de scholen dan weer open zijn. Indien een gastles vanwege geldende schoolprotocollen niet op school kan plaatsvinden, zal deze digitaal worden aangeboden. Bij een digitale les heeft de klas een live-verbinding met de vakdocent die in korte video’s laat zien wat de bedoeling is en rechtstreeks reageert op vragen van de leerlingen en de leerkracht.

Voorstellingen Kijk|Kunst

Alle voorstellingen die gepland staan tot en met de voorjaarsvakantie, dus tot 1 maart 2021, gaan niet door. Omdat scholen na opening weer opstarttijd nodig hebben en waarschijnlijk nog voorzichtig zullen zijn met het combineren van groepen, hebben we deze periode bewust ruimer genomen. Voor al deze voorstellingen zal op een later moment in dit schooljaar naar een digitaal alternatief worden gezocht.

Aanbod voor thuisonderwijs

Graag bieden we alle scholen, net als in de eerste lockdown, leuke en creatieve lessuggesties aan voor thuisonderwijs. Het zijn ontregelende tijden, die veel vragen van ons allemaal. Juist nu kan creativiteit troost en plezier geven. Verwerk de tips in het thuiswerk voor de leerlingen of geef ze door aan de ouders.
Tips voor creatief thuisonderwijs

Vragen? Of behoefte aan overleg? We zijn bereikbaar via 015 215 4515 of info@kunstgebouw.nl.