Hoe gaan wij om met de coronamaatregelen?

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben we weer een mooi en inspirerend programma samengesteld voor Kijk|Kunst en Doe|Kunst.

Samen met theatergezelschappen en kunstvakdocenten kijken we ernaar uit om deze programma’s voor de scholen in Zuid-Holland te verzorgen. Zeker nadat vorig seizoen zoveel activiteiten niet door konden gaan. Deze bijzondere tijd maakt ons nog meer bewust van het belang van cultuuronderwijs, waarmee de brede ontwikkeling en de creativiteit van leerlingen wordt gestimuleerd.

Op dit moment zijn er geen coronamaatregelen vanuit de overheid die de uitvoering van onze programma’s belemmeren. Daar zijn we blij om. We gaan er dan ook vanuit dat Kijk|Kunst en Doe|Kunst zoals gepland door kunnen gaan. De kunstvakdocenten en theatergezelschappen zullen vanzelfsprekend de voorschriften rondom hygiëne en onderlinge afstand in acht nemen.

Mogelijk zijn er op scholen door de directie of het bestuur aanvullende regels opgesteld. Daarom nemen we met alle scholen contact op om te horen of er knelpunten zijn. Als er aanvullende regels zijn opgesteld die de geplande activiteiten in de weg staan, zoeken we samen met de betrokkenen naar een alternatief.

Samen met de cultuursector en het onderwijs bieden we leerlingen passend en kwalitatief cultuuronderwijs, ook in tijden van corona.

Vragen? Of behoefte aan overleg? We zijn bereikbaar via 015 215 4515 of info@kunstgebouw.nl.