Hoe werkt Doe|Kunst?

Leerlingen van groep 1 tot en met 8 gaan zelf creatief aan de slag met een dans-, theater, muziek- of beeldende kunstproject in de klas. Ieder project begint met een inspirerende gastles.

Kwaliteit
De projecten van Doe|Kunst worden door Kunstgebouw ontwikkeld samen met kunstenaars, theatermakers en muzikanten uit heel Nederland. Leerkrachten adviseren Kunstgebouw zodat de projecten goed aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. De projecten sluiten ook aan op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en de criteria van de overheid voor cultuureducatie met kwaliteit.

Kant-en-klare lessen
Doe|Kunst is een kunstprogramma met kant-en-klaar lesmateriaal. Ieder project start met een gastles. Bovendien zijn er leuke uitnodigende online doe-opdrachten voor leerlingen die goed passen in een weektaak. Het hele programma met educatief materiaal, online opdrachten en rooster staat op de site Doe|Kunst online.

Leerlijn
De leerlingen ervaren de kunstenaar in zichzelf, telkens op een andere manier. Ze ontwikkelen hun creativiteit en ontdekken iets over zichzelf en de wereld om hen heen. Doe|Kunst vormt een prima bouwsteen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

Prijs
Deelname aan Doe|Kunst is voor elke individuele school mogelijk. Elke school kan een keuze maken voor één of meerdere modules. U kunt kiezen voor de modules groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8. Meedoen met de hele school kan natuurlijk ook!

Deelname aan Doe|Kunst kost € 8,75 per leerling.
Hierbij is inbegrepen:
– alle begeleidende materialen
– bij elke activiteit een gastles
– het bezorgen en halen van de pakketten en projecten (pakketten worden eigendom van de school)

Het is ook mogelijk om een selectie uit het Doe|Kunst-programma te maken op titels.

Organisatie
In juni bespreekt u met een medewerker van Kunstgebouw het Doe|Kunst-programma voor komend schooljaar. In de programmamap die u dan van ons ontvangt, staat wanneer Doe|Kunst voor de groepen op uw school gepland is. Bij de map ontvangt u ook een poster met de programmering voor uw school. U checkt de planning van de gastlessen. Na afloop evalueert u het programma met een medewerker van Kunstgebouw.

Meedoen?
Neem contact op met Kunstgebouw: primaironderwijs@kunstgebouw.nl, 015 215 4510.

Of u programma A of B krijgt, wisselt per jaar.

schema van het Doe|Kunst programma.

Op maat

Doe|Kunst is een programma op maat. We houden rekening met voorkeuren van de school. Bijvoorbeeld qua periode. Bovendien is het mogelijk om uit het Doe|Kunst-programma een selectie af te nemen. We noemen dat Doe|Kunst Select.

Keuze uit leerjaren
U kunt kiezen welke groepen meedoen. Bijvoorbeeld alleen groep 5-6. Het Doe|Kunst Select-programma ziet er dan als volgt uit:

Keuze uit titels
U heeft ook de mogelijkheid om zelf een keuze te maken uit beschikbare projecttitels. U kunt hierbij aangeven welke periode uw voorkeur heeft.

De prijs per leerling voor Doe|Kunst Select is € 8,75 per leerling. Geïnteresseerd? Neem contact op met Kunstgebouw:
primaironderwijs@kunstgebouw.nl, 015 215 4510

Aanvulling lokaal cultuurprogramma
Doe|Kunst is goed te gebruiken als aanvulling op het lokale cultuurprogramma. Ontbreekt het in uw lokaal cultuurprogramma aan een kunstdiscipline dan kunt u modules inkopen. De gastles kan worden gegeven door vakleerkrachten uit de eigen gemeente of vakleerkrachten van Kunstgebouw.

Scholing
Ter verdieping bieden wij teams en besturen van scholen die deelnemen aan Doe|Kunst twee workshops en een cursus aan. U haalt hiermee meer uit de projecten van Doe|Kunst én kunstlessen daarbuiten.

Waardering & bereik

De beoordeling van Doe|Kunst door scholen is voor Kunstgebouw bijzonder waardevol. Deze heeft invloed op de samenstelling van ons aanbod en geeft ons de kans om ons werk te verbeteren. Bij het lesmateriaal ontvangen scholen van ons waarderingsformulieren.

Doe|Kunst vond in schooljaar 2021-2022 plaats op 71 scholen in 13 Zuid-Hollandse gemeenten. Zo gingen zo’n 11.000 leerlingen creatief aan de slag met inspirerende en kunstzinnige projecten.

Vakdocenten

Ieder Doe|Kunst-project begint met een inspirerende gastles door een vakdocent. Dit schooljaar zijn dat er maar liefst 589! De gastles wordt stap voor stap opgebouwd. De leerlingen doorlopen de vier fasen van het creatief proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Tijdens de gastles wordt bij de leerlingen als het ware de motor aangezwengeld: dit is een leuk project, hier willen we mee verder! De vakdocent helpt zowel de leerkracht als de leerlingen op weg. Door goed te kijken naar de vakdocent, aantrekkelijk lesmateriaal en duidelijke behapbare opdrachten voelt de leerkracht zich gesterkt om met het project verder te gaan.

Dit zijn onze vakdocenten Doe|Kunst:

Leontien Apekrom (beeldende kunst)
Bente van Arkel (theater)
Emily Breedveld (beeldende kunst)
Annemieke Fierinck (beeldende kunst)
Manon Geers (theater)
Marjolein Gijzel (muziek)
Lex Gorter (muziek)
Kira Groos (beeldende kunst)
Suzanne van den Hondel (dans)
Stefanie Kampman (beeldende kunst)
Mirjam Pelupesy (dans)
Frieda de Rhoter (theater)
Marieke de Vries (muziek)

Bekijk alle vakdocenten

Adviescommissie

Leerkrachten denken mee over Doe|Kunst

Hoe zorgt Kunstgebouw ervoor dat de projecten van Doe|Kunst goed aansluiten bij de wensen van scholen? Daar hebben we de leerkrachten uit onze adviescommissie voor. Wanneer wij een nieuw project ontwikkelen, samen met kunstenaars, theatermakers of muzikanten uit heel Nederland, vragen we de adviescommissie om kritisch mee te kijken. Wijzelf en onze vakdocenten weten veel van onderwijs, maar groepsleerkrachten zien altijd net even wat anders. Dit schooljaar bestaat het Doe|Kunst-programma uit 18 projecten die in totaal 581 keer uitgevoerd worden op scholen.

De adviesgroep bestaat uit een pool van leerkrachten afkomstig uit verschillende regio’s in Zuid-Holland. Ze hebben allemaal veel ervaring met Doe|Kunst-projecten in de klas en weten dus goed wat wel of niet werkt in de praktijk. Wanneer we een idee hebben voor een nieuw project, vragen we welke leerkrachten uit de pool willen meedenken. Ze krijgen een uitgebreide presentatie van de makers. We vragen ze om goed te kijken naar het onderwerp, de opdrachten en het lesmateriaal. Sluit het aan bij de belevingswereld van de kinderen? Geeft de gastles voldoende inspiratie aan de groepsleerkracht om met het project verder te gaan? Kunnen de leerlingen met de materialen uit de voeten?

De adviescommissie houdt ons scherp en zorgt dat we een goed afgestemd programma maken dat aansluit bij de praktijk van het onderwijs.

Deze leerkrachten maken deel uit van de Doe|Kunst-adviescommissie:
Wilma van Gameren (SBO De Burcht in Ridderkerk)
Tineke van der Eijk-Breijer (K W-A school in Waddinxveen)
Paulien Hartlief (Regenboogschool in Noordwijkerhout)
Bram van der Have (OBS Markenburg in Geervliet)
Carmen Kroon-in ‘t Veld (OBS De Sterrenboom in Stolwijk)
Peter Oole (OBS De Branding in Brielle)
Linda Ruinard (Het Galjoen in Den Hoorn)
Kartini van Zanten (OBS de Zilveren maan in Nieuwkoop)

Bekijk de gehele adviescommissie

Ben je leerkracht op een Doe|Kunst-school en wil je ook deel uit maken van onze adviescommissie?
Neem contact op met debby.bos-merien@kunstgebouw.nl