Hoe werkt Doe|Kunst?

Leerlingen van groep 1 tot en met 8 gaan zelf creatief aan de slag met een dans-, theater, muziek- of beeldende kunstproject in de klas. Ieder project begint met een inspirerende gastles.

Kwaliteit
De projecten van Doe|Kunst worden door Kunstgebouw ontwikkeld samen met kunstenaars, theatermakers en muzikanten uit heel Nederland. Leerkrachten adviseren Kunstgebouw zodat de projecten goed aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. De projecten sluiten ook aan op de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie en de criteria van de overheid voor cultuureducatie met kwaliteit.

Kant-en-klare lessen
Doe|Kunst is een kunstprogramma met kant-en-klaar lesmateriaal. Ieder project start met een gastles. Het lesmateriaal is aantrekkelijk vormgegeven, praktisch en toegankelijk.

Leerlijn
De leerlingen ervaren de kunstenaar in zichzelf, telkens op een andere manier. Ze ontwikkelen hun creativiteit en ontdekken iets over zichzelf en de wereld om hen heen. Doe|Kunst vormt een prima bouwsteen voor een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs.

Prijs
Deelname aan Doe|Kunst is voor elke individuele school mogelijk. Elke school kan een keuze maken voor één of meerdere modules. Je kunt kiezen voor de modules groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6, groep 7-8. Meedoen met de hele school kan natuurlijk ook!

Deelname aan Doe|Kunst kost € 8,95 (2022-2023) per leerling.
Hierbij is inbegrepen:

  • alle begeleidende materialen
  • bij elke activiteit een gastles
  • het bezorgen en halen van de pakketten en projecten (pakketten worden eigendom van de school)

Meedoen?
Neem contact op met Kunstgebouw: primaironderwijs@kunstgebouw.nl, 015 215 4510.

Of je programma A of B krijgt, wisselt per jaar.

schema van het Doe|Kunst programma.

Doe|Kunst Select

Doe|Kunst is een programma op maat. Het is mogelijk om uit het Doe|Kunst-programma een selectie af te nemen. We noemen dat Doe|Kunst Select.

Keuze uit leerjaren
Je kunt kiezen welke groepen meedoen. Bijvoorbeeld alleen groep 5-6. Het Doe|Kunst Select-programma ziet er dan als volgt uit:

De prijs per leerling voor Doe|Kunst Select is € 8,95 per leerling. Geïnteresseerd? Neem contact op met Kunstgebouw:
primaironderwijs@kunstgebouw.nl, 015 215 4510

Aanvulling lokaal cultuurprogramma
Doe|Kunst is goed te gebruiken als aanvulling op het lokale cultuurprogramma. Ontbreekt het in uw lokale cultuurprogramma aan een kunstdiscipline dan kunt u modules inkopen. De gastles kan worden gegeven door vakleerkrachten uit de eigen gemeente of vakleerkrachten van Kunstgebouw.

Waardering & bereik

De beoordeling van Doe|Kunst door scholen is voor Kunstgebouw bijzonder waardevol. Deze heeft invloed op de samenstelling van ons aanbod en geeft ons de kans ons werk te verbeteren. Bij het lesmateriaal ontvangen scholen waarderingsformulieren.

Doe|Kunst vond in schooljaar 2021-2022 plaats op 71 scholen in 13 Zuid-Hollandse gemeenten. Zo gingen zo’n 11.000 leerlingen creatief aan de slag met inspirerende en kunstzinnige projecten.

Vakdocenten

Ieder Doe|Kunst-project begint met een inspirerende gastles door een vakdocent. Dit schooljaar zijn dat er maar liefst 589! De gastles wordt stap voor stap opgebouwd. De leerlingen doorlopen de vier fasen van het creatief proces: oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren. Tijdens de gastles wordt bij de leerlingen als het ware de motor aangezwengeld: dit is een leuk project, hier willen we mee verder! De vakdocent helpt zowel de leerkracht als de leerlingen op weg. Door goed te kijken naar de vakdocent, aantrekkelijk lesmateriaal en duidelijke behapbare opdrachten voelt de leerkracht zich gesterkt om met het project verder te gaan.

Dit zijn onze vakdocenten Doe|Kunst:

Celine Braakman (dans)
Emily Breedveld (beeldende kunst)
Manon Geers (theater)
Marjolein Gijzel (muziek)
Lex Gorter (muziek)
Evelien Ishpording (theater)
Marlou Koevoets (theater)
Melody Meijer (dans en theater)
Maaike Slingerland (beeldende kunst)
Wiepkje Spoelstra (beeldende kunst)
Ina Verkaik (beeldende kunst)

Bekijk alle vakdocenten