Wat heb je nodig voor goed cultuuronderwijs?

Cultuureducatie met kwaliteit

Bij het maken van een succesvol CMK-plan voor jouw regio werkt het goed om een integrale aanpak te kiezen: de verschillende initiatieven binnen een regio verbinden tot één geheel. Het helpt om daarbij vanuit drie pijlers te denken: activiteiten, deskundigheidsbevordering en organisatie. Daarbij is het van belang dat de ambities per pijler in een juiste balans zijn met elkaar.

  Activiteiten:
  Welke culturele activiteiten zijn er? Wat missen we en wat kan beter?

  Deskundigheidsbevordering:
  Is er voldoende kennis en kunde aanwezig bij CMK-coördinator, leerkrachten en culturele aanbieders?

  Organisatie:
  Hoe krijgen we alles goed georganiseerd?

  Bekijk de voorbeelden bij inspiratie Primair onderwijs hoe je de drie pijlers kunt gebruiken om tot een integraal plan te komen voor CMK-3.