Voorbeelden uit de praktijk

Cultuureducatie met kwaliteit

Voortgezet onderwijs

In CMK-1 en CMK-2 lag de nadruk op primair onderwijs, dus voor inspirerende samenwerkingen tussen onderwijs en cultuur binnen het voortgezet onderwijs moeten we verder kijken. Gelukkig is er veel te vinden. Van korte innovatieve projecten tot intensieve samenwerkingen.

Cultuuronderwijs is een samenspel tussen de vraag van de school en het aanbod van de culturele sector. In de ene regio of stad zijn de relaties al gebouwd en biedt CMK-3 ruimte om de samenwerking te verstevigen en het cultuuronderwijs uit te breiden. In de andere regio biedt CMK-3 de start om met elkaar te verkennen waar de vraag ligt en welke ambitie er geformuleerd kan worden. De ontwikkeling van het nieuwe curriculum met het leergebied Kunst & Cultuur biedt kaders voor het gesprek en kennisdeling. Waar ligt de ruimte en waar zet je met elkaar op in?

Cultuuronderwijs verbinden met andere vakken

Een veel gehoorde interesse is het verbinden van kunst- en techniekvakken.
Welke kansen bieden kunst en technologie in het onderwijs? Het LKCA schreef er een uitgebreide handreiking over met inspiratie uit het land en de ontwikkelingen in het onderwijs.

Bij de Comenius Mavo in Capelle aan den IJssel staat de makersspace centraal en legt verbinding tussen verschillende vakken. Het lokaal is in samenwerking met werkgevers in de regio ingericht om leerlingen voor te bereiden op de moderne beroepspraktijk. Leerlingen onderzoeken, experimenteren en maken een tastbaar, vaak werkend product. Zo gaan leerlingen in 4 blokken van acht weken aan de slag met Art & Culture of Design & Technique. Bekijk het filmpje | Meer info

Het platform de creatieve code koppelt kunst aan andere vakken. De leerlijn creatief programmeren maakt leerlingen bewust van de code waaruit de digitale wereld is opgebouwd. Het leert ze de wereld te bevragen als een kunstenaar en er creatief op te reflecteren en reageren.

Bij de ontwikkelschool SG de Dijk uit Medemblik koppelt het team ondernemerschap aan culturele ontwikkeling in het nieuwe vak Kunstonderneming.

In Den Haag gaan leerlingen tijdens Digital Art & Science aan de slag in modules met cross-overs van kunst en wetenschap.

Op zoek naar meer inspiratie? Op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie vind je informatie over de gehonoreerde projecten voor de regeling versterking cultuureducatie voor het VMBO.

Vragen over CMK en voortgezet onderwijs? Of op zoek naar specifiekere inspiratie? Neem contact op met Andrea Knols, andrea.knols@kunstgebouw.nl. Andrea ondersteunt regionale CMK-projectleiders bij het ontwikkelen van plannen voor het voortgezet onderwijs.