Coördinatie lokaal cultuurprogramma

Wel mooi lokaal aanbod voor scholen, maar geen partij die dit kan coördineren? In goed overleg met alle betrokkenen verzorgt Kunstgebouw de centrale organisatie van de bezoekroosters en de communicatie tussen scholen en aanbieders.

    Indien gewenst kunnen we ook het proces verzorgen waarin scholen, gemeente en lokale cultuuraanbieders meerjarige afspraken maken. Eveneens kunnen we de financiële zaken voor onze rekening nemen.

    Interesse? We komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken.

    Angela Kok, projectleider Cultuureducatie met kwaliteit in Midden-Delfland

    Zowel scholen als cultuuraanbieders werken voor de volle 100% mee. Iedereen ziet de meerwaarde van een goed afgestemd lokaal cultuurprogramma voor de basisscholen in Midden-Delfland. Dat we de organisatie door Kunstgebouw laten uitvoeren, voelt voor iedereen als een taakverlichting.

    Lees het interview