Steen, papier & schaar

  • Groep 3/4
  • Dans
Illustratie van drie wezentjes in de vorm van Steen, Papier en Schaar

Het spelletje Steen papier schaar vormt de basis voor dit dansproject. De leerlingen kruipen in de huid van alle drie en onderzoeken met hun hele lijf hoe steen, papier en schaar kunnen bewegen. Ze rollen, schuiven, frommelen, vouwen en knippen. In de gastles leren de leerlingen de Steen, papier en schaardans. In korte bewegingsopdrachten proberen ze op speciaal gecomponeerde muziek hoe steen, papier en schaar kunnen dansen en bewegen.

In de volgende lessen gebeurt nog veel meer. Papier verdwaalt bijvoorbeeld in het scharenwoud. Hoe beweegt papier zo voorzichtig en soepel mogelijk tussen de scharen door? Hoe bouwen de stenen samen een brug? Hoe beweegt een schaar over het keienpad? Hoe maak je aanvullende vormen met je lijf als je een papierpuzzel danst? Als afsluiting van elke les dansen de leerlingen natuurlijk samen de Steen, papier en schaardans. Bij elk onderdeel in het project vindt u naast aanstekelijke muziek ook een instructiefilmpje.

Hoe beweegt papier voorzichtig tussen de scharen door?

Dit project kan aansluiten bij: dans, bewegingsonderwijs, spel, bewegen op muziek, samenwerken.

Het lespakket wordt circa drie weken voor de gastles toegezonden aan de school. Het project start met een gastles. Het lespakket blijft eigendom van de school. Alle informatie over dit project, zoals het rooster en online opdrachten, vind je op dkk.kunstgebouw.nl.