Speurneuzen gezocht

  • Groep 5/6
  • Theater

Zonder spannende en leuke verhalen is het leven maar saai! Gelukkig bestaat er een Speurneuzencentrale! Een medewerker van deze centrale komt in de klas op zoek naar speurneuzen die kunnen helpen nieuwe verhalen te verzinnen. Het bureau krijgt van alles toegestuurd: soms een set merkwaardige spullen, een andere keer geheimzinnige audio-opnamen of een tekening van allerlei vreemde gebeurtenissen. De leerlingen helpen de medewerker van de Speurneuzencentrale door allerlei situaties te bedenken, deze te laten zien in tableaus vivants of te spelen in korte scènes.

In de gastles verzinnen de leerlingen onder leiding van een vakdocent (in de rol van medewerker van de Speurneuzencentrale) allerlei verhalen aan de hand van een bijzondere set voorwerpen. Ze maken tableaus vivants en laten die soms ook tot leven komen. In les 2 verzinnen en spelen de leerlingen nieuwe verhalen aan de hand van een muziekstuk dat hun fantasie zal prikkelen. In les 3 staat een grote kijkplaat met allerlei situaties centraal. De leerlingen verzinnen en spelen wat er aan de hand kan zijn.

Werk je mee met de Speurneuzencentrale?

Dit project kan aansluiten bij: samenwerken, associëren, onderzoek, fantasie-ontwikkeling, improvisatie, muziek.

Het lespakket wordt circa drie weken voor de gastles toegezonden aan de school. Het project start met een gastles. Het lespakket blijft eigendom van de school. Alle informatie over dit project, zoals het rooster en online opdrachten, vindt u op dkk.kunstgebouw.nl.