03

Waardering & bereik

De beoordeling van Doe|Kunst door scholen is voor Kunstgebouw bijzonder waardevol. Deze heeft invloed op de samenstelling van ons aanbod en geeft ons de kans om ons werk te verbeteren. Bij het lesmateriaal ontvangen scholen van ons waarderingsformulieren.

Doe|Kunst vond in schooljaar 2016-2017 plaats op 101 scholen in 20 Zuid-Hollandse gemeenten. Zo gaan zo'n 15.000 leerlingen creatief aan de slag met inspirerende en kunstzinnige projecten.

Kunstgebouw infographic 2017